Tổ chức rà soát cơ cấu, cử viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên MN, TH, THCS (20:32 24/01/2020)


HNP - Ngày 17/01, Sở Nội vụ ban hành Văn bản số 139/SNV-CCVC, Văn bản số 140/SNV-CCVC về việc tổ chức rà soát cơ cấu, đăng ký nhu cầu, cử viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên MN, TH, THCS.

Để có cơ sở tham mưu, báo cáo UBND Thành phố tiếp tục tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học từ hạng IV lên hạng III; thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, Trung học cơ sở từ hạng III lên hạng II, đảm bảo đúng căn cứ, quy trình, thẩm quyền, tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức theo quy định pháp luật hiện hành; Sở Nội vụ đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc rà soát, thực hiện một số nội dung sau:

Đề xuất xây dựng cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên thuộc đơn vị (các trường mầm non, tiểu học xây dựng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học hạng IV, hạng III, hạng II; các trường THCS xây dựng cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III, hạng II, hạng I).

Thống kê số lượng, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp hiện có; xác định số lượng viên chức ứng với chức danh nghề nghiệp dự thi thăng hạng còn thiếu.

Xác định nhu cầu của đơn vị sự nghiệp về chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức: giáo viên mầm non, tiểu học hạng III; giáo viên mầm non, tiểu học hạng hạng II; giáo viên THCS hạng II.

Lập hồ sơ, cử viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên: giáo viên mầm non, tiểu học hạng IV lên hạng III; giáo viên mầm non, tiểu học hạng III lên hạng II; giáo viên THCS hạng III lên hạng II.

Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng: Từ ngày 30/01/2020 đến 17 giờ, ngày 15/02/2020.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Các cơ sở giáo dục trực thuộc nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC của cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp (Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp huyện).


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật