Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội triển khai nhiệm vụ năm 2020 (14:38 17/01/2020)


HNP - Sáng 17/01, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2020.

Sở Khoa học và Công nghệ nhận Bằng khen của UBND thành phố


Trong năm 2019, Sở đã tiến hành nghiệm thu 50 đề tài cấp cơ sở, 55 đề tài khoa học công nghệ cấp thành phố. Kết quả của các đề tài, dự án đã được áp dụng với các mức độ và quy mô khác nhau, đem lại hiệu quả tốt trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Sản phẩm của các công trình nghiên cứu khoa học đã góp phần thúc đẩy đổi mới, nâng cao năng lực công nghệ và năng lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập quốc tế, nâng cao năng lực quản lý của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.
 
Trong năm 2019, Sở cũng tổ chức nghiên cứu dây chuyền thiết bị, quy trình vận hành, quy trình sản xuất, các giải pháp kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, các giống cây, con. Sau khi kết thúc nghiên cứu đã triển khai sản xuất thử nghiệm nhằm hoàn thiện quy trình sản xuất, quy trình vận hành, sự ổn định của dây chuyền thiết bị trước khi đưa vào sử dụng.
 
Trong lĩnh vực điện tử, tự động hóa, Sở đã thiết kế 3 mẫu trạm biến áp điển hình 110kV tại khu vực bị hạn chế về không gian và diện tích xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Áp dụng tích hợp công nghệ lưới điện thông minh, tăng cường lắp đặt các thiết bị đóng cắt, bảo vệ hiện đại, có thể điều khiển từ xa để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, phân đoạn và xử lý sự cố dễ dàng, nhanh chóng. Đã nghiên cứu ứng dụng các dạng năng lượng mới, năng lượng tái tạo như: Năng lượng mặt trời, năng lượng gió và nhiên liệu sinh học. Nghiên cứu các giải pháp khoa học và công nghệ nhằm sử dụng tiết kiệm và hiệu quả trong các khâu sản xuất, truyền tải và tiêu thụ năng lượng.
 
Sở còn thẩm định công nghệ 16 dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực cấp thiết, nóng bỏng của Thủ đô như: Xử lý nước thải (sinh hoạt, y tế, công nghiệp); xử lý bùn; xử lý rác thải, nước rỉ rác; sản xuất gạch tuy nen... Cho ý kiến về công nghệ đối với 31 đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư trong lĩnh vực cấp nước; cải tạo môi trường hồ; xử lý nước thải; xử lý, tái chế chất thải rắn; mua sắm thiết bị và một số lĩnh vực khác.
 
Hoạt động quản lý nhà nước về an toàn bức xạ hạt nhân trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh. Các cơ sở sử dụng thiết bị X - quang trong y tế đã được kiểm soát, cấp phép theo đúng quy định về an toàn bức xạ. Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn bức xạ và hạt nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng được duy trì thường xuyên. Đã cấp 210 Giấy phép sử dụng máy X-quang trong y tế, 110 Chứng chỉ nhân viên bức xạ, phê duyệt 60 kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở. Kiểm tra về an toàn bức xạ tại 30 cơ sở tiến hành công việc bức xạ trên địa bàn, đạt 100% kế hoạch.
 
Năm 2020, Sở KH&CN sẽ tăng cường ứng dụng tiến bộ KH&CN, phát triển phong trào lao động, sáng tạo. Phổ biến và lựa chọn các kết quả nghiên cứu KH&CN, các sáng chế, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để áp dụng vào thực tiễn hoạt động quản lý, đời sống. Đồng thời, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc chương trình, đề án, kế hoạch của Thành phố. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ, đảm bảo an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ, hoạt động doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Tuyên truyền hướng dẫn và phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực KH&CN. Sử dụng có hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng KH&CN.

Lê Tâm


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :