Chi nhánh NHCSXH TP Hà Nội triển khai nhiệm vụ năm 2020 (22:03 16/01/2020)


HNP - Ngày 16/01, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) TP Hà Nội tổ chức hội nghị Đại biểu người lao động và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự hội nghị có các đại biểu đại diện cho 390 cán bộ viên chức lao động thuộc các phòng chuyên môn nghiệp vụ tại Hội sở Chi nhánh và các Phòng giao dịch NHCSXH quận, huyện, thị xã.

Các tập thể, cá nhân nhận bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam


Trong năm 2019, Chi nhánh NHCSXH Thành phố Hà Nội đã tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và chỉ tiêu kế hoạch được giao, góp phần cùng Thành phố thực hiện tốt mục tiêu về giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội..

Nguồn vốn tín dụng chính sách được chuyển tải kịp thời, sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng thụ hưởng. Tổng dư nợ 17 chương trình tín dụng đến 31/12/2019 đạt 8.414 tỷ đồng với trên 288 ngàn khách hàng đang vay vốn, tăng 1.133 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng đạt 15,6%. Trong năm 2019, doanh số cho vay đạt 3.856 tỷ đồng với gần 101 ngàn lượt khách hàng được vay vốn, bằng 118% so với năm 2018. Thông qua 17 chương trình tín dụng chính sách đã giúp cho trên 101 ngàn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, trong đó, có trên 29 ngàn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, trên 45 ngàn lượt khách hàng vay vốn Quốc gia giải quyết việc làm, góp phần thu hút trên 51 ngàn lao động; giúp cho trên 1 ngàn lượt HSSV được vay vốn học tập, cho vay xây dựng mới và cải tạo trên 49 ngàn công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn...

Trong năm qua, tập thể và các cá nhân của Ngân hàng chính sách xã hội TP Hà Nội đã được nhận nhiều bằng khen của các cấp cho thành tích hoạt động. Đặc biệt, năm 2019 là năm thứ 5 liên tục, Chi nhánh đạt thành tích là đơn vị xuất sắc nhất hệ thống Ngân hàng chính sách xã hội năm 2015 đến năm 2019.

Năm 2020, Ngân hàng chính sách xã hội TP Hà Nội phấn đấu 100% hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được vay vốn các chương trình tín dụng chính sách và tiếp cận các dịch vụ do chi nhánh cung cấp. Tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền bố trí nguồn vốn ủy thác từ Ngân sách địa phương tăng khoảng 450 đến 500 tỷ đồng; phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch dư nợ và huy động vốn được Trung ương giao; tốc độ tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 8-10% so với năm 2019; duy trì 100% số Tổ Tiết kiệm và Vay vốn thực hiện huy động tiền gửi tiết kiệm; 100% nợ đến hạn được xử lý kịp thời theo quy định; Tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,1%, duy trì 12 đơn vị không có nợ quá hạn và phấn đấu tăng khoảng 10 đến 15 xã, phường, thị trấn không có nợ quá hạn; giảm khoảng 1 đến 2 xã có tỷ lệ nợ quá hạn trên 1% so với năm 2019.


Thu Hiền


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật