Ngành Công thương: Bảo đảm tốt phương án “4 tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai (13:03 16/01/2020)


HNP - Sở Công Thương Hà Nội vừa có Báo cáo số 380/BC-SCT, về tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Theo Sở Công Thương, năm 2019, công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn luôn được Đảng ủy, lãnh đạo Sở quan tâm chỉ đạo các phòng, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện với phương châm “Chủ động phòng, tích cực chống”. Các phòng, đơn vị thuộc Sở Công Thương đã phối hợp chặt chẽ với với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra phát hiện sự cố về điện, dự trữ hàng hóa thiết yếu..., chủ động các phương án hỗ trợ các địa phương, nhân dân vùng bị bão, lụt, thiên tai khắc phục hậu quả.

Các phòng, đơn vị của Sở Công Thương đã làm tốt công tác huy động lực lượng tham gia phòng, chống lụt bão đầy đủ nhanh gọn đảm bảo số lượng và chất lượng. Công tác thông tin, tuyên truyền về phòng chống thiên tai được đẩy mạnh nhất là công tác phòng chống lụt bão nên đã hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

Để chủ động phòng, chống thảm họa thiên tai, hạn chế mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra, Sở Công Thương đã xây dựng phương hướng thực hiện trong năm 2020. Trong đó, xác định trọng điểm trong công tác công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn là tiếp tục triển khai các hoạt động nhằm ứng phó với sự cố hóa chất có thể xảy ra trong doanh nghiệp có sử dụng hóa chất; xây dựng phương án thực hiện dự trữ hàng hóa thiết yếu đảm bảo phục vụ đời sống nhân dân vùng bị bão lụt khi có sự cố xảy ra...

Sở Công Thương sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan đảm bảo an toàn tuyệt đối về hệ thống điện, tài sản, trang thiết bị... của các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, hạn chế đến mức thấp nhất về thiệt hại về tài sản của cơ sở và của nhân dân.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt phương châm: Xác định phòng là chính, chống tích cực, khắc phục hậu quả kịp thời, ổn định sản xuất và đời sống của nhân dân giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, tổ chức thực hiện công tác công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương án “4 tại chỗ”.


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật