Phát động và thực hiện phong trào thi đua trong ngành Thanh tra Hà Nội (13:07 16/01/2020)


HNP - Ngày 15/01, Thanh tra thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 226/KH-TTTP, phát động và thực hiện phong trào thi đua năm 2020.

Theo kế hoạch, Thanh tra thành phố phát động phong trào thi đua năm 2020 với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Trong đó, tiếp tục phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của công chức, nhân viên, người lao động, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; nhận thức của cấp ủy đảng, lãnh đạo và toàn thể công chức, nhân viên ngành Thanh tra về truyền thống vẻ vang của ngành, vai trò của công tác thi đua khen thưởng; động viên công chức, nhân viên thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng; tăng cường, đẩy mạnh xây dựng văn hóa thanh tra, đạo đức, chất lượng thực thi công vụ…

Chánh Thanh tra các sở, ngành, quận, huyện, thị xã gương mẫu chấp hành, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, các biểu hiện tiêu cực, cục bộ, mất đoàn kết, thái độ hách dịch, quan liêu, cửa quyền, lợi dụng công vụ để vụ lợi; định kỳ kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện cùng với kết quả công tác để kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và làm căn cứ, cơ sở để phân loại, bình xét thi đua - khen thưởng; chịu trách nhiệm về việc để nội bộ đơn vị mất đoàn kết, công chức, viên chức, người lao động vi phạm...

Để làm tốt các nội dung trên, Thanh tra thành phố yêu cầu các đơn vị trực thuộc tổ chức phát động các phong trào thi đua phải thiết thực, phù hợp với thực tiễn, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của thành phố, của ngành Thanh tra; chú trọng phát phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ các tập thể, cá nhân phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Bên cạnh đó, gắn kết quả phong trào thi đua với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, của đơn vị trên các lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng nhằm ổn định tình hình trật tự xã hội; tổ chức phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề với nội dung sát thực phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ của từng công chức, nhân viên góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn. Nâng cao vai trò, chất lượng công tác khen thưởng vái phương châm kịp thời, chính xác, công khai, công bằng; chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, cá nhân là người lao động trực tiếp…


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật