Xây dựng lộ trình tổ chức hội thảo tọa đàm về xây dựng nông thôn mới (13:01 16/01/2020)


HNP - Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 114-KH/HNDTP, triển khai phối hợp tổ chức Hội thảo tọa đàm về thúc đẩy sự tham gia của các cấp Hội và hội viên nông dân trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Nội dung tọa đàm: Công tác chỉ đạo của Hội Nông dân các cấp trong việc tuyên truyền, vận động nông dân xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ, áp dụng cơ giới hóa, tự động hóa; sử dụng tem nhãn và mã QR để truy xuất nguồn gốc sản phẩm, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, xây dựng thương hiệu sản phẩm hàng hóa, tiêu thụ nông sản cho nông dân.

Trao đổi kinh nghiệm vận động hội viên nông dân tham gia thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển các làng nghề truyền thống, dịch vụ có lợi thế của địa phương để nâng giá trị của sản phẩm nông nghiệp, mở rộng kinh doanh dịch vụ, xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm.

Chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của nông dân trong quá trình sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ và xây dựng các mô hình kinh tế, mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và bàn các giải pháp để thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững gắn kết với phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới.

Vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong việc tập hợp, hướng dẫn các hộ hội viên tham gia các hình thức kinh tế tập thể (Tổ hợp tác, hợp tác xã) và kết nối với các doanh nghiệp để tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho nông dân.

Hội thảo làm việc trong 1 ngày với sự tham gia của các nhà quản lý, nhà doanh nghiệp với các chủ mô hình kinh tế tiêu biểu, các hợp tác xã, tổ hợp tác, hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Cùng với đó, có trưng bày giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp an toàn theo chuỗi giá trị và sản phẩm nông nghiệp hữu cơ . Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II/2020 tại 3 cụm huyện, thị xã (Mỗi cụm có 6 huyện tham gia).


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật