Sơ kết 5 năm Chương trình phối hợp về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới" (15:18 15/01/2020)


HNP - Sáng 15/01, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội phối hợp với Công an TP tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới" trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2013 -2018; triển khai chương trình phối hợp giai đoạn tiếp theo.

Các tập thể được UBND TP tặng Bằng khen


5 năm qua, cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", trong đó, có sự vào cuộc tích cực của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân. Các BCĐ, đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng trong cán bộ, nhân dân, hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng. Qua công tác tuyên truyền, vận động đã góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm trong nhân dân. Trong 5 năm qua, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an 208.229 tin liên quan đến an ninh trật tự, trong đó, có 24.962 tin có liên quan đến an ninh chính trị, 115.301 tin về tội phạm hình sự, 55.226 tin về tệ nạn xã hội, 12.740 tin khác, giúp lực lượng Công an điều tra khám phá hàng ngàn vụ án. Các ban, ngành, đoàn thể đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các tổ dân phố, khu dân cư giải quyết có hiệu quả trên 15.000 vụ mâu thuẫn khiếu kiện trong nội bộ nhân dân; huy động hơn 250 nghìn lượt quần chúng nhân dân tham gia công tác tuần tra canh gác, giữ gìn an ninh trật tự tại các địa bàn giáp ranh phức tạp về an ninh trật tự.
 
Trong công tác xây dựng chuyên đề, mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, hiện TP có 290 mô hình, chuyên đề, trong đó, có nhiều mô hình, chuyên đề phát huy tác dụng tốt, được nhân rộng trên nhiều địa bàn xã, phường như: Mô hình Cụm liên kết về ANTT được triển khai tại 174 xã, phường, thị trấn; mô hình tự phòng, tự quản về ANTT được triển khai tại 128 địa bàn xã, phường, thị trấn; mô hình dòng họ tự quản được triển khai tại 124 địa bàn xã, phường, thị trấn...    
 
Trong công tác xây dựng lực lượng nòng cốt, lực lượng Công an các cấp đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức hàng trăm lớp tập huấn về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, công tác đảm bảo an toàn giao thông... cho hàng nghìn lượt cán bộ làm công tác mặt trận và công an xã, bảo vệ dân phố. Cùng với đó, các đơn vị, địa phương đã cụ thể hóa các nội dung hoạt động thực hiện có hiệu quả, tổ chức phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an với các ban liên quan các ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Qua đó, việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển đã góp phần đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn TTATXH, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương và Thủ đô. 
 
Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, Công an Thành phố phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội và các sở, ban, ngành tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch, Chương trình, Quy chế phối hợp đảm bảo ANTT. Phối hợp hướng dẫn các ban, ngành, đoàn thể tại các địa bàn phức tạp tiếp tục tập trung củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao cảnh giác, ý thức trách nhiệm và năng lực phòng chống âm mưu và hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch… Tập trung nhân rộng các mô hình, chuyên đề, các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đang hoạt động hiệu quả. Phấn đấu mỗi phường, xã, thị trấn đều có các chuyên đề, mô hình tự quản về ANTT được xây dựng và triển khai. Phối hợp thực hiện có hiệu quả các Đề án trong Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng chống tội phạm; Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống ma túy; Chương trình hành động phòng, chống mua bán người… Chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm có yếu tố nước ngoài…
 
Tại hội nghị, 20 tập thể cá nhân có thành tích trong Chương trình phối hợp về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới" trên địa bàn TP được UBND TP tặng Bằng khen; 58 tập thể, cá nhân được Giám đốc Công an Thành phố khen thưởng; 50 tập thể, cá nhân được Ủy ban MTTQ TP Hà Nội khen thưởng.

Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem




Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật