Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Giảm phiền hà, tăng hài lòng (22:02 19/01/2020)


HNP - Năm 2019, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân tiếp tục được các cấp, các ngành thành phố Hà Nội quan tâm, đem lại sự hài lòng cho người dân Thủ đô.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký huyện Quốc Oai tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến giải quyết TTHC


Để bảo đảm quyền lợi, nghĩa vụ của người dân, trong năm 2019, các chi nhánh thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội luôn chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực với mục tiêu: Minh bạch, đơn giản hóa, giảm phiền hà, tăng hài lòng của người dân. Ông Hoàng Văn Minh, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai - Chi nhánh huyện Quốc Oai cho biết: Nhu cầu cấp mới, cấp đổi, đăng ký sử dụng đất của tổ chức, cá nhân đến giao dịch tại đơn vị năm sau cao hơn năm trước. Để phục vụ tốt nhu cầu liên quan đến TTHC về đất đai của người dân, Chi nhánh đã quán triệt đầy đủ các văn bản của Nhà nước, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai đến từng cán bộ, công chức. Đồng thời, bố trí cán bộ thực thi nhiệm vụ phù hợp với trình độ chuyên môn, lấy hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá thi đua. Hằng ngày, ngoài giao ban triển khai công việc, cùng nhau bàn bạc đưa ra các phương án giải quyết, tháo gỡ khó khăn liên quan đến TTHC, Chi nhánh còn phân công 2 cán bộ đón tiếp, tận tình hướng dẫn người dân đến làm các thủ tục liên quan đến đất đai. Bà Phạm Thị Phú, xã Liệp Tuyết (huyện Quốc Oai) hồ hởi: “Nhờ sự minh bạch, đơn giản hóa, giảm phiền hà, tăng hài lòng trong thực thi công việc của Văn phòng Đăng ký đất đai - Chi nhánh huyện Quốc Oai đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân địa phương đến giải quyết các TTHC liên quan đến đất đai”.
 
Những chuyển biến tích cực trong thực hiện cải cách TTHC cũng diễn ra ở nhiều chi nhánh quận, huyện, thị xã thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội. Đơn cử, Chi nhánh quận Hà Đông đã thực hiện cải cách TTHC trên tất cả các lĩnh vực, thực hiện hiệu quả cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” đối với 100% TTHC. Thực hiện triệt để luân chuyển hồ sơ ở tất cả các khâu, các bước khi thực hiện TTHC theo hướng đơn giản, rút gọn quy trình, cắt giảm một số loại giấy tờ cũng như thời gian, chi phí, thực hiện nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong việc nộp hồ sơ và nhận kết quả… Còn tại Chi nhánh huyện Đan Phượng, quy trình giải quyết, kiểm soát hồ sơ từ khi tiếp nhận đến khi giao cho cán bộ thụ lý được chuẩn hóa; niêm yết công khai đầy đủ, minh bạch, kịp thời các quy trình, TTHC, giấy tờ hồ sơ và thời gian giải quyết ở bộ phận “một cửa”, “một cửa liên thông”... Khi công dân đến giao dịch được cán bộ nhiệt tình hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các TTHC kịp thời.
 
Có thể nói, công tác cải cách TTHC trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của thành phố Hà Nội có một bước tiến dài trong lĩnh vực quản lý đất đai. Điều này thể hiện ở chỗ, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội đã chủ động triển khai toàn bộ hệ thống đơn giản hóa TTHC, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân, tổ chức khi liên hệ thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận. Đáng chú ý, quy trình hồ sơ được bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch, thực hiện luân chuyển hồ sơ ở tất cả các khâu, các bước trong hệ thống khi thực hiện TTHC; đồng thời, phân công rõ trách nhiệm của từng cán bộ thụ lý chịu trách nhiệm từ khâu hồ sơ đến khi có quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.  
 
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 1/9/2016 của Thành ủy và Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 17/5/2016 của UBND thành phố về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Sở đã với phối hợp với Tổ công tác liên ngành thành phố làm việc với các quận, huyện, thị xã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày càng chuyển biến rõ rệt, nên công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thời gian qua đạt kết quả cao. Lũy kế đến nay, kết quả cấp giấy chứng nhận và đăng ký kê khai lần đầu là 1.551.951 thửa, đạt tỷ lệ 100%; cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tái định cư 13.746 căn, đạt tỷ lệ 98%; cấp giấy chứng nhận đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sau dồn điền đổi thửa 617.964 thửa, đạt 99,21%; cấp giấy chứng nhận cho các tổ chức 19.741 thửa, đạt tỷ lệ 94,67%...
 
Phát huy kết quả đạt được, năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ đạo của thành phố về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong đó, tiếp tục chú trọng công tác cải cách hành chính, như: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, thực thi công vụ, kiểm soát thủ tục hành chính, tăng tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính qua mạng; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2005 trong xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức, cá nhân. 
 
Đáng chú ý, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nâng cao tinh thần, trách nhiệm, coi trọng công tác chính trị, tư tưởng, đổi mới phương pháp lãnh đạo, tăng cường tính chủ động trong chỉ đạo điều hành trên các lĩnh vực được giao. Xây dựng kế hoạch cụ thể đến từng đơn vị trực thuộc, bảo đảm chất lượng, trên cơ sở đó phân công nhiệm vụ công tác theo hướng “5 rõ” gắn với thực hiện chủ đề công tác của thành phố năm 2020… 
 
Có thể nói, những việc làm trên đã từng bước hiện đại hóa công tác quản lý, đăng ký đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội và đặc biệt bảo đảm quyền lợi của người sử dụng đất đúng theo quy định của pháp luật…

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :