Tích cực cải cách hành chính để nâng cao mức độ hài lòng của công dân (20:59 14/01/2020)


HNP - Năm 2019, công tác cải cách hành chính tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Trong đó, ngành Nội vụ đã tăng cường tham mưu giúp UBND Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao mức độ hài lòng với chính quyền của công dân và tổ chức.

Các cơ quan, đơn vị đã bám sát các Kế hoạch CCHC của Thành phố để xây dựng kế hoạch triển khai gắn với các chỉ tiêu, tiêu chí cụ thể của ngành, đơn vị. Có nhiều cơ quan, đơn vị tiếp tục đi đầu và thực hiện nề nếp, hiệu quả công tác CCHC như: Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài chính, quận Nam Từ Liêm, Long Biên, Đống Đa, Thị xã Sơn Tây...

Công tác kiểm tra công vụ, kiểm tra CCHC cũng được các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện, qua đó, đã kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, kịp thời rút kinh nghiệm, chấn chỉnh những vấn đề còn tồn tại; tiếp thu, giải quyết những vấn đề qua phản ánh của báo chí, tổ chức, công dân. Việc tiếp nhận và giải quyết TTHC của các đơn vị và thực hiện quy tắc ứng xử của CB, CC, VC, xây dựng triển khai bộ TTHC, quy trình giải quyết TTHC nội bộ của các cơ quan đơn vị đã hoàn thành đúng tiến độ. Năm 2019, Đoàn kiểm tra CCHC của Thành phố đã thực hiện kiểm tra theo Kế hoạch đối với 31 cơ quan, đơn vị (gồm 04 Sở; 03 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành phố; 08 quận, huyện và 16 xã, phường, thị trấn); kiểm tra đột xuất tại 02 UBND huyện và 01 UBND xã.

Công tác quán triệt, thông tin, tuyên truyền chủ trương, nội dung về CCHC được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đã phát huy hiệu quả trong việc triển khai thực hiện CCHC. Đáng chú ý, một số đơn vị, UBND các xã, thị trấn thuộc UBND huyện Sóc Sơn đã lập fanpage trên facebook, nhóm zalo để thông tin tuyên truyền về CCHC; toàn ngành đã tích cực phối hợp triển khai cuộc vận động giới thiệu, tìm kiếm giải pháp, sáng kiến, cách làm hay về CCHC để nhân rộng trong các cơ quan đơn vị.

Cùng với đó, công tác cải cách thể chế tiếp tục được triển khai thực hiện nghiêm túc, theo trình tự thủ tục xây dựng văn bản pháp luật. Các cơ quan, đơn vị đã tích cực tự kiểm tra, rà soát hệ thống VBQPPL do đơn vị ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành và thực hiện tốt cải cách tài chính công. Qua đó, đề cao tính tự chủ, thay đổi phương thức quản lý, giảm áp lực tăng biên chế; đề cao ý thức tiết kiệm, nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi CB, CC, VC thông qua việc thực hiện tiết kiệm chi, khoán chi (điển hình như tại huyện Đan Phượng, Sở Du lịch...).

Về hiện đại hóa hành chính, các cơ quan, đơn vị đã chú trọng việc ứng đựng CNTT vào công tác chỉ đạo, điều hành và thực thi nhiệm vụ; thực hiện điều hành, xử lý công việc trên môi trường mạng; 100% các cơ quan, đơn vị đã ứng dụng CNTT trong điều hành, xử lý, giải quyết văn bản và các công việc chuyên môn. Một số đơn vị đã thực hiện việc áp dụng duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan như Sở Du lịch, Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Chương Mỹ. Thành phố đã đưa vào vận hành chính thức hệ thống phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của Thành phố đến 22 Sở, ban, ngành, 30 quận, huyện, thị xã và 584 xã, phường, thị trấn; tiếp tục duy trì cổng Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) và triển khai mở rộng các dịch vụ trực tuyến dùng chung mức độ 3, 4, tích hợp chữ ký số chuyên dùng Chính phủ. Tính đến 31/12/2019, 100% TTHC ngành Nội vụ đã được xây dựng quy trình giải quyết nội bộ và thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Với những nỗ lực của toàn ngành, việc đẩy mạnh công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị đã góp phần không nhỏ vào kết quả tổng thể đạt được của Thành phố trong những năm qua: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 xếp thứ 9/63, tăng 4 bậc, hoàn thành sớm 02 năm mục tiêu nhiệm kỳ; chỉ số PAPI xếp thứ 54, tăng 2 bậc; chỉ số CCHC (PAR Index) giữ vững vị trí 2/63; Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của chính quyền (SIPAS) tăng 16 bậc. Một số chỉ tiêu thành phần tăng khá như “Thủ tục hành chính công” (tăng 29 bậc lên vị trí 20), “Công khai, minh bạch” (tăng 11 bậc lên vị trí 42)... Năm 2019 với quyết tâm thúc đẩy cải thiện thứ hạng chỉ số SIPAS, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND Thành phố triển khai Hội thảo khoa học để đưa ra các giải pháp, biện pháp cụ thể, đồng bộ ngay từ đầu năm.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2020, ngành Nội vụ thành phố tiếp tục hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai Bộ Chỉ số đánh giá tính sáng tạo và năng lực điều hành của các Sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã. Tăng cường công tác CCHC và ứng dụng CNTT trong h,CCHC, trong đó, tập trung cải tiến nội đung, hình thức báo cáo nhằm nâng cao chất lượng báo cáo và tích hợp dữ liệu dùng chung. Tiếp tục đơn giản tối đa các TTHC liên quan, xây dựng triển khai hiệu quả quy trình giải quyết công việc nội bộ theo tinh thần 5 rõ (rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả công việc) và “một việc - một đầu mối xuyên suốt”; nâng cao dịch vụ công mức độ 3 và 4 để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Tổ chức Hội thảo khoa học về công tác CCHC trong công cuộc CCHC của thành phố Hà Nội hiện nay,...


Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật