Nhiều hoạt động tuyên truyền, nghiên cứu khoa học nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường (14:15 14/12/2019)


HNP - Đây là kết quả nổi bật sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 31-5-2017, của Thành ủy về “Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”.

Thực hiện Nghị quyết của Thành ủy Hà Nội, thời gian qua, UBND thành phố đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân Thủ đô về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Đáng chú ý đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy để lồng ghép các nội dung môi trường vào bản tin nội bộ, định hướng tuyên truyền tại địa phương về các nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Thành ủy và UBND thành phố. Phối hợp với các cơ quan báo chí - truyền hình tuyên truyền xây dựng các phóng sự, bản tin, chuyên đề về các nội dung bảo vệ môi trường để phổ biến, tuyên truyền đến toàn thể nhân dân, cộng đồng dân cư. Tổ chức các chiến dịch “Cánh đồng không đốt rơm rạ”.

Bên cạnh đó, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể triển khai các mô hình sống xanh có sự tham gia của cộng đồng tại địa phương. Soạn thảo các sổ tay hướng dẫn về quản lý môi trường cho doanh nghiệp và các đối tượng khác nhau. Tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học thích ứng với biến đổi khí hậu. Tuyên truyền rộng rãi đến người dân về việc bảo vệ môi trường khu vực dân cư, bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định; thiết kế và in ấn sổ tay phân loại rác thải tại nguồn. Tổ chức các chiến dịch, chương trình đạp xe tuyên truyền hưởng ứng Ngày Đa dạng sinh học và bảo tồn động vật hoang dã.

Đi đôi với các hoạt động trên, công tác nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ về bảo vệ môi trường được chú trọng. Thực hiện Nghị quyết của Thành ủy, UBND thành phố đã phê duyệt 7 nhiệm vụ khoa học công nghệ (6 đề tài và 1 dự án sản xuất thử nghiệm) thuộc chương trình khoa học công nghệ cấp thành phố lĩnh vực tài nguyên và môi trường với tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách sự nghiệp khoa học hơn 15,2 tỷ đồng, gồm: 1 đề tài chuyển tiếp năm 2016 với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 6,85 tỷ đồng; 1 đề tài và 1 dự án sản xuất thử nghiệm bắt đầu năm 2017, tổng kinh phí hỗ trợ gần 3,4 tỷ đồng; 4 đề tài bắt đầu năm 2018, tổng kinh phí hỗ trợ hơn 5 tỷ đồng.

Ngoài ra, một số đề tài, dự án có liên quan đến môi trường, tài nguyên được triển khai trong các chương trình như: 2 đề tài và 1 dự án sản xuất thử nghiệm liên quan đến bảo vệ môi trường; liên quan đến tài nguyên (bảo tồn nguồn gen, quản lý đất đai) 5 đề tài và 2 dự án sản xuất thử nghiệm.

Từ năm 2017 đến nay, căn cứ chức năng nhiệm vụ được thành phố giao, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã thẩm định 20 dự án đầu tư và đóng góp ý kiến cho hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư của một số đề xuất, trong đó, có nhiều dự án trong lĩnh vực cấp nước, xử lý nước thải, rác thải, quan trắc môi trường. Công tác thẩm định đã góp phần ngăn ngừa các công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường…


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật