Còn 9 quận, huyện chưa nộp Quỹ Phòng chống thiên tai (09:36 13/12/2019)


HNP - Trong nội dung Công văn số 14/QPCTT, ban hành ngày 9-12, Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố Hà Nội yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo thực hiện thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên (PCTT) tai năm 2019.

Công văn nêu rõ, thực hiện Luật Phòng, chống thiên tai và các văn bản của Trung ương, của thành phố Hà Nội, song việc thực hiện thu Quỹ PCTT trên địa bàn các quận, huyện, thị xã và nộp về tài khoản Quỹ PCTT thành phố rất chậm. Đến ngày 9-12-2019, tổng số tiền Quỹ PCTT đã được gửi về tài khoản của Quỹ PCTT thành phố là gần 20,7 tỷ đồng, đạt 15,2% so với kế hoạch thu Quỹ năm 2019; trong đó, chỉ có 21/30 quận, huyện, thị xã bước đầu nộp số tiền thu Quỹ PCTT về tài khoản Quỹ PCTT thành phố, còn 9/30 quận, huyện chưa nộp Quỹ PCTT năm 2019.

Cơ quan quản lý Quỹ PCTT thành phố Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã hoàn thành công tác thu Quỹ PCTT năm 2019 của các đối tượng bắt buộc trên địa bàn và chuyển tiền thu được về tài khoản Quỹ PCTT thành phố trước ngày 31-12-2019, đồng thời, báo cáo về khó khăn, vướng mắc trong công tác thu, nộp Quỹ PCTT năm 2019, đề xuất, kiến nghị phương án giải quyết khó khăn, vướng mắc và gửi về cơ quan quản lý Quỹ PCTT thành phố là Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật