Hà Nội có hơn 25.800 hộ nuôi trồng thủy sản nhỏ lẻ (10:01 13/12/2019)


HNP - Đây là kết quả rà soát công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản năm 2019 của thành phố Hà Nội.

Đáng chú ý, qua rà soát kết quả triển khai Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT, ngày 25-12-2019, của Bộ NN&PTNT, trên địa bàn thành phố Hà Nội chỉ có 1 cơ sở nuôi trồng thủy sản có giấy đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp. Hà Nội với hơn 25.800 hộ nuôi trồng thủy sản nhỏ lẻ là đối tượng quản lý theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT. Qua tổng hợp, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai theo thông tư của Bộ NN&PTNT là do: Các chỉ tiêu đánh giá điều kiện đảm bảo ATTP trong nuôi trồng thủy sản trong các thông tư còn chưa chi tiết gây khó khăn cho việc đánh giá. Mặt khác, chưa có quy định về điều kiện đảm bảo ATTP trong sản xuất ban đầu nhỏ lẻ, mà cần phải có hướng dẫn cụ thể về điều kiện nuôi trồng thủy sản đảm bảo ATTP đối với loại hình hợp tác xã nuôi trồng thủy sản.

Trên địa bàn thành phố có 5 cơ sở buôn bán thuốc thú y thủy sản, thức ăn thủy sản và sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp. 5 cơ sở đều được cấp GCN đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y thủy sản, chấp hành tốt điều kiện buôn bán thuốc thú y thủy sản. Trên địa bàn thành phố còn có 9 cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản và sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. Trong đó, có 2 cơ sở đã được cấp GCN đủ điều kiện sản xuất. Các cơ sở khác đang trong quá trình hoàn thiện cơ sở vật chất, hồ sơ.

Theo Sở NN&PTNT bên cạnh những kết quả đạt được, lĩnh vực nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn tồn tại một số tồn tại, hạn chế, như: Cơ chế chính sách khuyến khích phát triển thủy sản chưa có tính đột phá, chưa thực sự tạo đà phát triển đồng bộ; hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung chưa được đầu tư đồng bộ; chưa thu hút doanh nghiệp, tổ chức đầu tư trong chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Giá cả các sản phẩm thủy sản nuôi không ổn định. Sản phẩm thủy sản nuôi được sản xuất ra chưa xây dựng dược nhãn hiệu riêng.

Khắc phục hạn chế, hướng đến phát triển bền vững, thời gian tới, Sở NN&PTNT Hà Nội thường xuyên cập nhật các VBQPPL, các văn bản chỉ đạo của cấp trên để kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành công tác trong lĩnh vực thủy sản. Thực hiện thông tin truyền thông về các chính sách, pháp luật về đảm bảo ATTP thủy sản. Bên cạnh đó tiến hành thanh, kiểm tra lĩnh vực thủy sản theo phân công, phân cấp; giám sát chất lượng sản phẩm thủy sản nuôi…


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật