Điều tra, làm rõ Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 đối với các sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã (09:41 13/12/2019)


HNP - Ngày 10-12, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội ban hành Kế hoạch số 484/KH-VNC, triển khai điều tra xã hội học xác định Chỉ số CCHC năm 2019 đối với các sở, cơ quan ngang sở và UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội.

Theo kế hoạch, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội tiến hành điều tra xã hội học xác định chỉ số CCHC theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần để làm cơ sở phân tích, đánh giá đúng thực trạng chất lượng công tác CCHC của từng đơn vị. Tiến hành điều tra, khảo sát đối với các đối tượng đã được xác định gắn với từng đơn vị cụ thể, nhằm thu thập những thông tin đánh giá khách quan, đa chiều về công tác CCHC và quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Về phiếu điều tra xã hội học, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội sẽ căn cứ các tiêu chí, tiêu chí thành phần điều tra xã hội học đã được phê duyệt tại Quyết định số 6677/QĐ-UBND, ngày 25-9-2017, của UBND thành phố Hà Nội, tham khảo các mẫu phiếu khảo sát của Bộ Nội vụ. Sau đó, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội chủ trì nghiên cứu xây dựng các mẫu phiếu, các câu hỏi thông tin liên quan, bao gồm 5 mẫu phiếu đối với cấp sở và 5 mẫu phiếu đối với cấp huyện.

Thông qua điều tra xã hội học nhằm xác định được Chỉ số cải cách hành chính của các sở, cơ quan ngang sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trong năm 2019. Trên cơ sở kết quả điều tra xã hội học, phân tích làm rõ những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nâng cao Chỉ số CCHC của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố trong những năm tiếp theo.

Để làm tốt nhiệm vụ trên, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan tuân thủ đúng kế hoạch, phương pháp, nguồn lực được phân bổ; tiết kiệm và đạt kết quả, mục tiêu đề ra; phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả với các sở, cơ quan ngang sở, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai điều tra xã hội học; kết quả đảm bảo tính chính xác, khách quan, phản ánh sát thực tế.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật