Tiếp tục kiểm tra việc kết nối liên thông các cơ sở cung ứng thuốc (08:50 10/12/2019)


HNP - Tính đến 30-11, tổng số cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn Thành phố đã thực hiện kết nối 6.274/7.136 (đạt 87,9%), trong đó, số cơ sở bán lẻ thuốc thực hiện kết nối 5.939/6.007 (đạt 98,9%) gồm: 3.578/3.578 nhà thuốc, đạt 100% và 2.361/2.429 quầy thuốc, đạt 97,2%.

Tính đến 30/11/2019, trên địa bàn Hà Nội có 7.136 cơ sở cung ứng thuốc hiện đang hoạt động, trong đó: 1.129 cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; 3.578 nhà thuốc; 2.429 quầy thuốc.

Thời gian qua, trong công tác thông tin, tuyên truyền, Sở Y tế thường xuyên cung cấp thông tin, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện kết nối các cơ sở cung ứng thuốc chuyển cơ quan truyền thông Trung ương và Thành phố như: Báo điện tử Chính phủ, Cổng giao tiếp điện tử Thành phố Hà Nội, Báo Hà Nội mới, An ninh thủ đô, Báo Pháp Luật & Xã hội, Báo điện tử VTV, Báo Thể thao & Văn hóa... tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về lợi ích của việc thực hiện kết nối sử dụng phần mềm quản lý các cơ sở cung ứng thuốc, kê đơn và bán thuốc kê đơn; cập nhật thường xuyên trên Trang thông tin điện tử của ngành.

UBND quận, huyện, thị xã đã thông báo về yêu cầu kết nối, bán thuốc kê đơn theo quy định đến các nhà thuốc tư nhân, các quầy thuốc tư nhân trên địa bàn; tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở về kế hoạch, văn bản chỉ đạo và lợi ích việc kết nối liên thông các cơ sở cung ứng thuốc.

Đồng thời, tổ chức 127 lớp tập huấn các quy định về bán thuốc kê đơn, kết nối cho 6.262 cơ sở (đạt 88%). Trong đó bao gồm: 1.257 cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc, nhà thuốc/quầy thuốc trong cơ sở y tế công lập, nhà thuốc/quầy thuốc thuộc doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa (đạt 78%); 5005 nhà thuốc/quầy thuốc tư nhân (đạt 90%).


Tuy nhiên, đến nay, vẫn còn một số huyện chưa hoàn thành kết nối 100% quầy thuốc tư nhân: Thanh Oai (40/53, đạt 75,5%), Quốc Oai (57/69, đạt 82,6%), Sóc Sơn (257/275, đạt 93,5), Thanh Trì (259/280, đạt 92,5%), Mê Linh (155/159, đạt 97,5%).

Vì vậy, trong thời gian tới Sở Y tế sẽ tăng cường tuyên truyền, tập huấn cho các cơ sở cung ứng thuốc để nâng cao trình độ CNTT, sử dụng phần mềm và hiểu rõ lợi ích của việc thực hiện kết nổi liên thông. Tăng cường kiểm tra hoạt động kê đơn thuốc tại các cơ sở khám chữa bệnh; việc thực hiện bán thuốc theo đơn của các cơ sở bán lẻ thuốc. Xử lý nghiêm trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. 


UBND quận, huyện, thị xã: Tăng cường kiểm tra chất lượng việc thực hiện kết nối liên thông của các nhà thuốc/quầy thuốc tư nhân; xử lý nghiêm trường hợp nhà thuốc tư nhân không cập nhật thường xuyên, đầy đủ dữ liệu quy định theo thẩm quyền; hoàn thành kết nối 100% quầy thuốc tư nhân trên địa bàn.


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật