Hà Nội: Xây dựng, vận hành 35 mô hình sản xuất nông nghiệp áp dụng hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ (14:31 05/12/2019)


HNP - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội vừa rà soát công tác hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng, phát triển chuỗi cung ứng nông sản an toàn và lấy mẫu giám sát, ATTP trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội, toàn thành phố xây dựng, vận hành 35 mô hình áp dụng hệ thống đảm bảo có sự tham gia (PGS). Đây là hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ. Hệ thống này dựa trên sự tham gia tích cực của các bên liên quan, như: Người tiêu dùng - công ty phân phối - cơ quan quản lý nhà nước - các đối tượng quan tâm khác. Quá trình sản xuất và thu hoạch thường xuyên được giám sát, điều tra đảm bảo phát hiện, khắc phục những sai phạm nhỏ và loại bỏ ngay lập tức các nhóm sản xuất, các sản phẩm mắc sai phạm nghiêm trọng.

Về hiệu quả, sản xuất theo chuỗi đã tạo được lòng tin tiêu thụ rau an toàn cho người tiêu dùng truy xuất được nguồn gốc sản phẩm đến hộ. Số doanh nghiệp ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm tăng lên từ 112 doanh nghiệp lên 208 doanh nghiệp. Còn số lượng tiêu thụ qua hợp đồng từ trung bình 15 tấn/ngày tăng lên trung bình 42 tấn/ngày. Giá cả bán sản phẩm nông sản về cơ bản ổn định và cao hơn so với ngoài thị trường 1.000 - 2.000 đồng/kg, tránh được hiện tượng “được mùa mất giá”. Giá trị sản xuất rau an toàn tại các vùng trên địa bàn thành phố cao hơn 10-20%. Sản phẩm được người tiêu dùng tin tưởng. Thu nhập của người sản xuất tăng lên nhờ liên kết chuỗi áp dụng PGS. Vai trò, trách nhiệm tự quản, kiểm tra chéo, kiểm soát đến hộ tăng lên. Các doanh nghiệp chủ động nguồn hàng cung cấp cho đối tác, hạn chế rủi ro khi thị trường biến động về giá cả, kiểm soát được chất lượng.

Về lấy mẫu giám sát, ATTP, trong năm 2019, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội đã lấy 90 mẫu thuốc bảo vệ thực vật, 65 mẫu phân bón (có 17/65 mẫu không đạt), 45 mẫu giống cây trồng (có 5/45 mẫu không đạt). Đối với những mẫu có chỉ tiêu chất lượng không đạt yêu cầu, Chi cục đã tiến hành xử lý theo đúng quy định. Còn về lĩnh vực đảm bảo ATTP, Chi cục đã lấy 1.025 mẫu rau tại các vùng sản xuất đã được cấp GCN đủ điều kiện ATTP và vùng PGS, 125 mẫu rau tại các cơ sở sản xuất có hoạt động sơ chế để kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Kết quả: 26/1.025 mẫu lấy tại vùng đã được cấp GCN đủ điều kiện ATTP và vùng PGS có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng tối đa cho phép. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hà Nội đã thông báo các địa phương có mẫu rau vượt dư lượng thuốc để chỉ đạo; 2/125 mẫu rau sơ chế có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng tối đa cho phép, Chi cục đã xử lý theo đúng quy định.


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật