Triển khai công tác xã hội hóa thể dục thể thao thành phố đến năm 2025 (13:44 04/12/2019)


HNP - Ngày 3-12, Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Kế hoạch số 518/KH-SVHTT về kế hoạch triển khai công tác xã hội hóa thể dục thể thao thành phố Hà Nội đến năm 2025.

Lộ trình thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch triển khai công tác xã hội hóa thể dục thể thao thành phố Hà Nội được chia ra thành 2 giai đoạn: 2019-2020 và 2021-2025. Với chỉ tiêu nâng cao tỷ lệ dân số tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đến năm 2020 đạt từ 41-42%, đến năm 2025 đạt 43%-44% tổng dân số; số câu lạc bộ thể dục thể thao đến năm 2020 đạt trên 3.500 câu lạc bộ và năm 2030 đạt trên 3.700 câu lạc bộ. Phấn đấu 60% các môn thể thao thuộc Sở Văn hóa và Thể thao quản lý có Liên đoàn cấp thành phố. Phát triển các cơ sở dịch vụ thể dục thể thao đáp ứng 50%-60% nhu cầu toàn xã hội.
 
Sở Văn hóa và Thể thao yêu cầu triển khai các hoạt động xã hội hóa thể dục thể thao phù hợp với các vùng dân cư. Chú trọng phát triển theo mô hình xã hội hóa các dịch vụ thể dục thể thao chất lượng cao trên địa bàn thành phố. Ưu tiên, khuyến khích việc thành lập, tổ chức các hoạt động nhằm bảo tồn và phát triển các loại hình thể dục thể thao truyền thống dân gian, các môn thể thao thành tích cao có tiềm năng phát triển; du nhập các môn thể thao phù hợp với thuần phong mỹ tục và sở thích của người dân Thủ đô. 
 
Phát huy trách nhiệm của toàn xã hội, trong việc chăm lo cho con người, cho cộng đồng. Tạo điều kiện huy động rộng rãi sự tham gia, hưởng ứng và đóng góp của mọi thành phần kinh tế vào lĩnh vực văn hóa, thể thao, nâng cao sự hưởng thụ các thành quả về hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch của nhân dân trên địa bàn thành phố. Bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của các cá nhân, đơn vị tham gia hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch thuộc các thành phần kinh tế, các lực lượng xã hội.
 
Bên cạnh đó, triển khai các hoạt động phù hợp cho từng vùng dân cư, từng loại hình văn hóa, thể thao. Chú trọng phát triển mạnh mẽ xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao chất lượng cao ở địa bàn thành phố, trung tâm các quận, huyện, thị xã, thị trấn. Tạo mọi điều kiện để nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, thể dục thể thao, trong đó, đặc biệt chú trọng đến các đối tượng chính sách ưu đãi về hưởng thụ văn hóa và thể dục thể thao.
 
Cải tiến hệ thống thi đấu thể thao quần chúng từ cấp xã, phường, thị trấn đến cấp thành phố theo hướng khuyến khích sự tham gia đóng góp của các tổ chức cá nhân, tổ chức xã hội. Đẩy nhanh tiến độ các Dự án đầu tư lĩnh vực thể dục thể thao đã được thành phố chấp thuận chủ trương. Đánh giá tình hình thực hiện, khó khăn và vướng mắc trong việc triển khai kế hoạch trên địa bàn…

Quỳnh Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật