Phân luồng, tổ chức giao thông trên đường Nguyễn Văn Huyên (10:51 04/12/2019)


HNP - Ngày 25-11, Sở GTVT ban hành Thông báo số 1407/TB-SGTVT về phương án phân luồng, tổ chức giao thông trên đường Nguyễn Văn Huyên phục vụ thi công Dự án Xây dựng cầu vượt tại nút giao Hoàng Quốc Việt-Nguyễn Văn Huyên và hoàn thiện đường Nguyễn Văn Huyên theo quy hoạch (vành đai 2,5) Giai đoạn 1: trên đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài (đoạn từ Hoàng Quốc Việt đến mố M2 của dự án).

Cụ thể, về công tác rào chắn phục vụ thi công: Rào chắn thi công trụ T3, T4 và mố M2 trên đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài (đoạn từ Hoàng Quốc Việt đển mố M2 của dự án). Diện tích rào chắn: Đoạn 1: 110m khu vực dải phân cách giữa đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài. Bề rộng mặt đường lưu thông còn lại: 10,0m mỗi bên; Đoạn 2: 21m X 250m khu vực dải phân cách giữa đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài. Bề rộng mặt đường lưu thông còn lại: 9,0m mỗi bên.


Hệ thống rào chắn; rào chắn cố định chiều cao H = 2m, đầu vị trí rào chắn bố trí góc vát và lưới B40 đảm bảo tầm nhìn cho các phương tiện tham gia giao thông.


Về phương án phân luồng tổ chức giao thông: Bố trí đầy đủ biển báo, đèn quay, hệ thống chiếu sáng giao thông 24/24h cho các phương tiện tham gia giao thông đi trên đường Văn Huyên kéo dài còn lại.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 27-11-2019 đến ngày 30-3-2020.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :