Phát sinh 5 vụ vi phạm Luật Đê điều trong tháng 11 (10:00 03/12/2019)


HNP - Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội vừa có Báo cáo số 1844/BC-CCĐĐ, thông tin về tình hình vi phạm Luật Đê điều trên địa bàn thành phố tháng 11-2019.

Theo đó, trong tháng 11, trên địa bàn thành phố phát sinh 5 vụ vi phạm Luật Đê điều, trong đó: Xây tường chắn, cổng, trụ cột 1 vụ; chứa chất vật tư 1 vụ; đào ao, khoan đào đất, khai thác đất cát phạm vi bảo vệ đê 1 vụ và các vi phạm khác 2 vụ. Khi phát hiện, các hạt quản lý đê thuộc Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội đã lập biên bản vi phạm và yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật về đê điều đối với các vụ vi phạm nêu trên và gửi tới chính quyền cơ sở để xử lý theo thẩm quyền.

Ngoài ra, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các hạt quản lý đê thực hiện tốt công tác kiểm tra, phát hiện sớm các vụ vi phạm và gửi các văn bản kịp thời tới các cấp chính quyền đề nghị xử lý vi phạm Luật Đê điều xảy ra trên địa bàn. Các hạt quản lý đê thường xuyên kiểm tra, phát hiện, kịp thời lập biên bản vi phạm, yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm và kiến nghị chính quyền cơ sở xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Thời gian tới, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội tiếp tục: Tham mưu triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo của UBND thành phố về việc thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg, ngày 7-10-2019, của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều. Tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại Văn bản số 4062/UBND-KT, ngày 19-9-2019… Cùng với đó, tham mưu trình Sở NN&PTNT Hà Nội làm việc tại một số quận, huyện, thị xã về việc đôn đốc xử lý vi phạm.

Ngoài ra, Chi cục phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện giải pháp ngăn chặn xe quá tải trọng lưu thông trên các tuyến đê; xử lý tình trạng khai thác cát trái phép tại một số tuyến sông. Đối với các hạt quản lý đê, Chi cục yêu cầu thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng chuyên trách quản lý đê trong công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, kiến nghị xử lý và giám sát quá trình xử lý vi phạm về lĩnh vực đê điều. Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời các hành vi vi phạm; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan thiết lập hồ sơ vi phạm; tuân thủ yêu cầu về thành phần, trình tự, thời hạn và biểu mẫu quy định; triển khai lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực đê điều theo thẩm quyền; đồng thời, thực hiện việc theo dõi, giám sát xử lý, quản lý, lưu trữ, tổng hợp, báo cáo vi phạm theo chỉ đạo của Sở NN&PTNT…


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật