90% cơ sở sản xuất nông sản ban đầu nhỏ lẻ ký cam kết bảo đảm ATTP (21:20 30/11/2019)


HNP - Sở NN&PTNT Hà Nội rà soát kết quả thẩm định xếp loại, cấp GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP xác nhận kiến thức về ATTP theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT và kết quả triển khai ký cam kết theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT của Bộ NN&PTNT trên khai trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019.

Theo đó, triển khai thực hiện Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT của Bộ NN&PTNT, thời gian qua, trên địa bàn thành phố đã triển khai nhiều hoạt động liên quan đến thẩm định xếp loại, cấp GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP xác nhận kiến thức về ATTP. Cụ thể, cấp thành phố đã kiểm tra xếp loại 401 lượt cơ sở. Trong đó: 292 cơ sở được xếp loại A, xếp loại B chiếm tỷ lệ 75,8%; 93 cơ sở xếp loại C, chiếm tỷ lệ 24,2%; 16 cơ sở không đánh giá do không có hoạt động sản xuất kinh doanh, không thuộc đối tượng quản lý hoặc dừng hoạt động. Sau khi khắc phục, 48 cơ sở số cơ sở xếp loại C đã được tái kiểm tra và lên xếp loại B đạt 51,6%, số còn lại tạm thời dừng hoạt động để sửa chữa, khắc phục sai lỗi.

Cùng với đó, thành phố đã thực hiện cấp 294 GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP cho 100% các cơ sở được đánh giá xếp loại A, xếp loại B, trong đó, cấp lại 76 giấy đã hết hiệu lực. Đồng thời, tiến hành kiểm tra định kỳ 168 lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản trên địa bàn thành phố, kết quả xếp loại: 156 cơ sở đạt loại A, loại B chiếm 92,9%; 5 cơ sở xếp loại C chiếm 3%; 8 cơ sở ngừng hoạt động chiếm 4,1%. Các đơn vị thuộc Sở NN&PTNT Hà Nội đã tổ chức 25 buổi xác nhận kiến thức ATTP cho 2.114 lượt người là chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản. Sở cũng đã cấp 315 giấy xác nhận kiến thức về ATTP cho cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Đối với cấp huyện, thực hiện nhiệm vụ trên, các địa phương cơ bản đã kiểm tra xếp loại, cấp GCN theo phân công, phân cấp. Qua đó đã thực hiện kiểm tra xếp loại 100 lượt cơ sở, trong đó, 76 cơ sở xếp loại A, xếp loại B, chiếm 76%; 24 cơ sở xếp loại C, chiếm 24%. Thực hiện cấp 76 GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP cho 100% các cơ sở được đánh giá xếp loại A, loại B.

Các quận, huyện, thị xã cũng đã tổ chức và cấp giấy xác nhận kiến thức ATTP cho 271 người là chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản. Tiến hành kiểm tra định kỳ 540 lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản trên địa bàn, kết quả xếp loại 490 cơ sở đạt loại A, loại B, chiếm 91%; 50 cơ sở xếp loại C chiếm 9%. Tái kiểm tra các cơ sở loại C đã có 17 cơ sở lên B, chiếm 23% cơ sở xếp loại C; các cơ sở còn lại đang tiếp tục khắc phục, sửa chữa các tồn tại.

Triển khai ký cam kết theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT của Bộ NN&PTNT, UBND các quận, huyện, thị xã đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, UBND xã, phường, thị trấn tổ chức thống kê, lập danh sách các cơ sở thuộc đối tượng quản lý. Cùng với đó, tích cực tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các kiến thức trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản an toàn đối với các hộ sản xuất ban đầu nhỏ lẻ và điều kiện, quy định đảm bảo ATTP đối với các hộ sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản nhỏ lẻ. Đồng thời, tổ chức đã ký cam kết được 164.258/182.813 cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ, đạt 90%.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật