Khẩn trương xử lý vi phạm pháp luật về công trình thủy lợi phát sinh trong tháng 10 (15:27 30/11/2019)


HNP - Trong nội dung Công văn số 3999/SNN-TL, ban hành ngày 29-11, Sở NN&PTNT Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã và các doanh nghiệp thủy lợi của thành phố xử lý các vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong tháng 10-2019 trên địa bàn thành phố.

Theo Sở NN&PTNT, trong tháng 10-2019, trên địa bàn thành phố phát sinh 21 vụ vi phạm pháp luật về thủy lợi; giải tỏa được 23 vụ (trong đó có 2 vụ vi phạm phát sinh trong tháng 10; 9 vụ phát sinh trong các tháng 2, 3, 6, 7 và tháng 9-2019; 12 vụ vi phạm cũ), còn tồn tại 19 vụ vi phạm trong tháng 10.

Hiện nay, chuẩn bị bước vào vụ Xuân năm 2020 và triển khai công tác chống hạn phục vụ sản xuất, để đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, Sở NN&PTNT Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với các doanh nghiệp thủy lợi thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể và thực hiện giải tỏa vi phạm, đặc biệt là các vụ vi phạm ảnh hưởng đến an toàn công trình thủy lợi và khả năng tiêu thoát nước của các tuyến kênh, các trục tiêu chính, vi phạm xảy ra tại các công trình đầu mối. Xử lý giải tỏa các vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình hồ chứa nước: Hồ Đồng Mô, hồ Xuân Khanh (thị xã Sơn Tây), hồ Suối Hai (huyện Ba Vì), hồ Đồng Đò và Đồng Quan (huyện Sóc Sơn)...

Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ công trình thủy lợi, tiếp tục triển khai thi hành Luật Thủy lợi. Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các nội dung thỏa thuận, xin cấp giấy phép đối với các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi phải được cấp giấy phép theo quy định. Kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi theo đúng quy định của pháp luật.

Thường xuyên báo cáo kết quả xử lý giải tỏa về Sở NN&PTNT để tổng hợp báo cáo UBND thành phố. Phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp thủy lợi trong công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thủy lợi.

Đối với UBND các quận, huyện, thị xã có phát sinh vi phạm trong năm 2019: Kiên quyết xử lý dứt điểm các hành vi, các vụ việc vi phạm mới phát sinh; ngăn chặn vi phạm mới, tái vi phạm xảy ra trên địa bàn; chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về việc xử lý giải tỏa và để xảy ra tình trạng vi phạm tiếp diễn, đặc biệt các huyện phát sinh nhiều vi phạm và các địa phương có hồ chứa nước như huyện: Sóc Sơn, Ba Vì, thị xã Sơn Tây.

Đi đối với việc tiến hành xử lý giải tỏa các vụ vi phạm có quy mô vi phạm lớn, một số vụ vi phạm quy mô lớn phát sinh trong tháng 10-2019, đề nghị chính quyền địa phương phối hợp với các doanh nghiệp thủy lợi kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm công trình thuỷ lợi theo đúng quy định của pháp luật.

Ban Quản lý dịch vụ thủy lợi Hà Nội có trách nhiệm kiểm tra, kịp thời phát hiện, lập biên bản kiểm tra, đôn đốc các tổ chức khai thác công trình thủy lợi xử lý vi phạm để đánh giá mức độ hoàn thành hợp đồng đặt hàng.


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật