Hướng dẫn công tác hòa giải ở cơ sở (15:23 30/11/2019)


HNP - Ngày 28-11, Sở Tư pháp ban hành Công văn số 4205/STP-PBGDPL gửi UBND các quận, huyện, thị xã về hướng dẫn công tác hòa giải ở cơ sở.

Theo đó, Sở Tư pháp yêu cầu UBND quận, huyện, thị xã thực hiện một số nội dung về công tác hòa giải ở cơ sở, cụ thể:

Xây dựng Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” trên địa bàn mình, chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch. Đồng thời, chủ động lựa chọn một số xã, phường, thị trấn để thực hiện chỉ đạo điểm (ít nhất 01 xã, phường, thị trấn), ưu tiên tập trung lựa chọn các xã chưa đạt tiêu chí về hòa giải ở cơ sở khi đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

UBND các quận, huyện: Hà Đông, Hai Bà Trưng, Ứng Hòa, Thường Tín, Phúc Thọ mỗi đơn vị lựa chọn tại 01 xã (phường) có tỷ lệ hòa giải thành thấp hoặc địa bàn có nhiều vướng mắc trong triển khai Luật Hòa giải ở cơ sở hoặc có khó khăn về kinh phí trong thực hiện công tác hòa giải để phối hợp Sở Tư pháp triển khai thực hiện điểm của Thành phố.

Lập danh sách báo cáo viên cấp huyện (từ 4-8 người) trong nguồn CB, CC được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở của Phòng Tư pháp; cán bộ thuộc tổ chức chính trị - xã hội tham gia công tác hòa giải ở cơ sở có đủ khả năng, kiến thức, phương pháp để hướng dẫn, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở gửi lên Sở Tư pháp trước ngày 5/12/2019;

Chỉ đạo UBND cấp xã rà soát đánh giá, tiến hành bổ sung, miễn nhiệm hòa giải viên đối với những tổ hòa giải còn thiếu hòa giải viên hoặc có hòa giải viên hoạt động mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao; bảo đảm các tổ hòa giải đủ số lượng, thành phần, tiêu chuẩn đáp ứng nhu cầu của công tác hòa giải ở cơ sở.

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên ở Cơ sở theo Chương trình khung và Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở do Bộ Tư pháp ban hành được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp; Tiếp nhận, xử lý thồng tin hai chiều, hướng dẫn giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện hòa giải ở cơ sở, nhất là hòa giải các vụ việc khó, phức tạp.

Tổ chức hội nghị (diễn đàn) giao lưu, đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, trao đổi, đề xuất cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ nhũng vướng mắc, bất cập, vấn đề mới phát sinh trong công tác hòa giải ở cơ sở.

Huy động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho công tác hòa giải ở cơ sở theo tinh thần nâng cao trách nhiệm xã hội của tổ chức, doanh nghiệp. Đồng thời, kiểm tra, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch, tổ chức tôn vinh, biểu dương, khen thưởng những hòa giải viên, tổ hòa giải ở cơ sở điển hinh xuất sắc, tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác hòa giải ở cơ sở; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê.


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật