Hội thảo phụ nữ Thủ đô trong xây dựng nét đẹp văn hóa ứng xử và phòng chống bạo lực gia đình (19:58 28/11/2019)


HNP - Chiều 28-11, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP, Hội tâm lý giáo dục học Hà Nội tổ chức hội thảo phụ nữ Thủ đô trong xây dựng nét đẹp văn hóa ứng xử và phòng chống bạo lực gia đình.

Toàn cảnh hội thảo


Thời gian qua, từ Thành phố đến các ngành, các cơ sở đã có chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, có những chỉ đạo sát sao đối với các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa ứng xử, đấu tranh phòng chống bạo lực gia đình. Phong trào xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh trên địa bàn Thủ đô đã có một số kết quả tích cực, qua đó, xuất hiện những gương "Người tốt, việc tốt", lối sống lương thiện, đề cao trách nhiệm, lương tâm vì lợi ích chung của cộng đồng, xã hội, đất nước, mạnh dạn đấu tranh với các hành vi xấu.
 
Tuy nhiên, việc thực hiện Quy tắc ứng xử trong văn hóa vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, vẫn còn nhiều vi phạm của người dân trong cuộc sống hàng ngày và của cả một số cán bộ, công chức gây bức xúc trong dư luận. Những hành vi thiếu văn hóa, tình trạng bạo lực gia đình, bạo lực học đường, tình tạng vô cảm trong xã hội chưa hề suy giảm.
 
Tại hội thảo, các đại biểu tập trung đánh giá khách quan vai trò, tầm quan trọng của Hội LHPN các cấp nói chung, cá nhân từng phụ nữ nói riêng trong xây dựng nét đẹp văn hóa ứng xử, phòng chống bạo lực gia đình. Vai trò trung tâm và những ảnh hưởng sâu sắc, quyết định trong văn hóa ứng xử của người mẹ, người phụ nữ trong giáo dục gia đình đối với sứ mệnh cao cả “Dạy con người”, trong phòng chống bạo lực gia đình. Vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, của các cấp Hội phụ nữ trong việc triển khai và hỗ trợ chị em phụ nữ tham gia xây dựng nét đẹp văn hóa người Hà Nội, nét đẹp văn hóa ứng xử trong gia đình và phòng chống bạo lực gia đình; Đề xuất xây dựng cơ chế phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội trong xây dựng văn hóa ứng xử, phòng chống bạo lực từ gia đình đến nhà trường và xã hội; Đề xuất kiến nghị những giải pháp nâng cao hiệu quả của Hội phụ nữ các cấp trong xây dựng nét đẹp văn hóa ứng xử gia đình và phòng chống bạo lực trong gia đình; Giới thiệu những cách làm hay, những cá nhân, điển hình tiên tiến có nét đẹp trong giáo dục gia đình, ứng xử văn hóa và phòng chống bạo lực gia đình; Đưa ra các biện pháp tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân rộng điển hình; Những định hướng, giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, các đề xuất về hành động cụ thể trong việc xây dựng nét đẹp văn hóa ứng xử và phòng chống bạo lực gia đình.

Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật