Hướng dẫn thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về (14:54 28/11/2019)


HNP - Ngày 27-11, Sở LĐTB&XH thành phố có Hướng dẫn số 3880/HD-SLĐTBXH-PCTNXH về việc thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn thành phố.

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là nạn nhân là người có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn Hà Nội bị mua bán trở về; Nạn nhân là người ngoại tỉnh, người nước ngoài bị mua bán trên địa bàn Hà Nội được cơ quan Công an giải cứu. Người chưa thành niên đi cùng nạn nhân được quy định tại điều 32 Luật phòng, chống mua bán người.
 
Các hình thức hỗ trợ bao gồm: Hỗ trợ nhu cầu thiết yếu ban đầu cho nạn nhân; Các khoản hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân như hỗ trợ tiền tư trang cá nhân; Hỗ trợ về y tế; Hỗ trợ tiền ăn trong thời gian nạn nhân tạm trú tại Trung tâm; Hỗ trợ nạn nhân trở về nơi cư trú; Hỗ trợ học văn hóa, học nghề và trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân.
 
Để thực hiện tốt các hướng dẫn, Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội thực hiện quản lý nhà nước trong công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về tiến hành tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác hỗ trợ nạn nhân xã, phường, thị trấn. Tổ chức tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc phòng ngừa tội phạm mua bán người, chính sách pháp luật về hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; kịp thời nắm bắt thông tin nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn Thành phố. Phối hợp với các tổ chức xã hội đóng trên địa bàn Hà Nội để hỗ trợ dạy nghề và giải quyết việc làm, giúp nạn nhân sớm ổn định cuộc sống. Phối hợp với địa phương nơi nạn nhân cư trú để nắm bắt về việc hòa nhập cộng đồng và công tác hỗ trợ đối với nạn nhân. Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong công tác hỗ trợ nạn nhân, báo cáo Sở Lao động Thương binh và Xã hội đế có biện pháp tháo gỡ.
 
Trung tâm Cung cấp dịch vụ Công tác xã hội tiếp nhận nạn nhân do chính quyền địa phương và các cơ quan giải cứu bàn giao, đánh giá sơ bộ về tình hình nạn nhân, tư vấn, tham vấn, giúp nạn nhân ổn định tâm lý, trong trường hợp cần thiết có thể thực hiện các biện pháp can thiệp khủng hoảng tâm lý cho nạn nhân. Kết nối với Trung tâm Bảo trợ Xã hội I để bàn giao nạn nhân về chăm sóc, nuôi dưỡng tạm thời. Tổ chức kiểm tra sức khỏe ban đầu cho nạn nhân, nếu có biểu hiện suy kiệt, yếu đề nghị phối hợp với chính quyền địa phương hoặc cơ quan giải cứu bàn giao đưa nạn nhân đến cơ sở y tế điều trị ổn định sức khỏe.
 
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận, huyện, thị xã tiếp nhận thông tin, phối hợp với UBND cấp xã tiếp cận nạn nhân là người sinh sống trên địa bàn thực hiện quản lý trường họp đối với nạn nhân. Tiếp nhận các nạn nhân được Trung tâm công tác xã hội bàn giao để thực hiện công tác hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân theo các quy định của Nhà nước và chính sách của địa phương, giúp họ ổn định cuộc sống. Phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn thường xuyên rà soát, nắm bắt số nạn nhân bị mua bán trở về tại địa phương để có biện pháp tiếp cận, hỗ trợ kịp thời.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật