Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về quy hoạch nông thôn (15:21 30/11/2019)


HNP - Theo Sở Quy hoạch và Kiến trúc, thời gian qua, việc triển khai, quản lý và thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2008 - 2019 đã đạt được những kết quả tích cực. 

Theo đó, đến thời điểm này, UBND TP đã hoàn thành phê duyệt 13/14 đồ án quy hoạch chung xây dựng huyện tỷ lệ 1/10.000-1/5.000. Đồng thời, UBND các huyện đã phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới (NTM) đối với 225/324 xã, 7/14 huyện đã hoàn thành công tác điều chỉnh các quy hoạch chung xây dựng xã NTM.
 
Theo đánh giá của Sở QHKT, thời gian qua, Thành phố đã thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật liên quan công tác quy hoạch, trong đó có cả quy hoạch NTM cho các xã cùng hàng loạt quy hoạch chuyên ngành và quy hoạch mang tính chất mạng lưới; đến nay, đã đồng bộ các quy hoạch liên quan đến phát triển, dù các quy hoạch không gian ngầm chưa được phê duyệt và hiện đang làm một số quy hoạch mang tính cụ thể như quy hoạch làng nghề... Sở QHKT cũng cho rằng, quy hoạch xây dựng NTM đi trước quy hoạch phân khu đang là tồn tại thực tế cần xử lý, điều chỉnh. Ngoài ra, đối với 5 huyện chuẩn bị lên quận, không điều chỉnh quy hoạch NTM nữa mà cần triển khai quy hoạch đô thị, trong đó, phải quan tâm đặc biệt hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, bảo tồn theo tiêu chí đô thị...
 
Tuy nhiên, khó khăn vướng mắc lớn nhất đối với TP hiện nay là chưa có văn bản hướng dẫn việc chuyển tiếp để điều chỉnh từ loại hình “Quy hoạch chung xây dựng huyện” sang loại hình “Quy hoạch xây dựng vùng huyện” theo quy định hiện hành tại Luật Quy hoạch năm 2017, Luật Xây dựng năm 2014, Văn bản hợp nhất số 48/VBHN-VPQH ngày 10-12-2018 của Văn phòng Quốc hội và Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30-8-2019 của Chính phủ.
 
Bên cạnh đó, Quy hoạch nông thôn (Quy hoạch chung xây dựng xã NTM tỷ lệ 1/5.000 và Quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã tỷ lệ 1/2.000) được duyệt trước năm 2012, Quy hoạch chung xây dựng huyện tỷ lệ 1/10.000-1/5000 được duyệt sau năm 2015. Quy hoạch nông thôn (cấp xã) chưa cập nhật các chỉ tiêu phát triển ngành, lĩnh vực (cấp huyện và cấp thành phố). Đây là một trong những bất cập lớn của công tác quy hoạch xây dựng và công tác xây dựng NTM trên địa bàn các huyện.
 
Ngoài ra, trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện, công tác quy hoạch xây dựng tại 18 đơn vị cấp huyện Hà Nội còn dàn trải, chưa có các phân tích, đánh giá tổng hợp và nhận diện đầy đủ các vấn đề mang tính đặc thù tại khu vực 5 huyện ven đô (Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Đan Phượng, Hoài Đức), là các huyện có tốc độ đô thị hóa, tỷ lệ diện tích và dân số đô thị cao hơn rất nhiều so với các huyện còn lại.
 
Trong khu vực đô thị tại 5 huyện nêu trên, quy hoạch chi tiết trung tâm xã và quy hoạch chi tiết khu dân cư hiện có chưa được triển khai đồng bộ với các dự án phát triển đô thị tiếp giáp xung quanh, dẫn đến những bất cập trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý theo quy hoạch trong tương lai gần, khi chuyển tiếp phân cấp quản lý từ huyện thành quận. Một số đơn vị cấp huyện chưa hoàn thành việc rà soát, đánh giá để đề xuất phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch xây dựng NTM (tỷ lệ 1/5000) phù hợp quy định pháp luật trên địa bàn huyện; chưa xây dựng kế hoạch triển khai quy hoạch xây dựng vùng huyện; chưa hoàn thành công tác cắm mốc giới, đặc biệt là mốc giới phân ranh giữa khu vực đô thị và khu vực nông thôn, gây khó khăn cho công tác quản lý, cấp giấy phép xây dựng tại địa phương,…
 
Trong thời gian tới, để khắc phục hạn chế tồn tại, UBND TP sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về quy hoạch, đồng thời, rà soát điều chỉnh, nhất là những quy định mới để thực hiện. Bên cạnh đó, TP cũng sẽ phân chia các vùng để có cách xử lý cho phù hợp, đặc biệt là các huyện nằm trong khu vực phát triển đô thị. Ngoài ra, TP cũng sẽ tăng cường quản lý quy hoạch, quan tâm tới chất lượng tư vấn, đầu tư cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đô thị, đặc biệt là đội ngũ cán bộ làm quy hoạch cấp huyện.

Huy Kiên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật