Trung bình, mỗi ngày, người dân Hà Nội tiêu thụ khoảng 900 tấn thịt gia súc, gia cầm (14:22 22/11/2019)


HNP - Sở NN&PTNT Hà Nội vừa rà soát mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố, trình UBND thành phố Hà Nội phê duyệt.

Theo tính toán, trung bình, mỗi ngày, người dân Hà Nội tiêu thụ khoảng 900 tấn thịt gia súc, gia cầm. Trong đó: Các cơ sở công nghiệp cung cấp khoảng 11%; các cơ sở giết mổ tập trung, cơ sở giết mổ có kiểm soát, nguồn nhập khẩu, nhập từ các tỉnh về cung cấp 54%; giết mổ nhỏ lẻ cung cấp 35%.

Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, UBND thành phố Hà Nội đã triển khai quy hoạch, tổ chức, sắp xếp lại hoạt động giết mổ và gia súc, gia cầm từ nhiều năm trước đây. Công tác quản lý giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố đã có sự chuyển biến nhất định, nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Hoạt động giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm nhỏ lẻ trong các khu dân cư, chưa được quản lý chặt chẽ về xử lý chất thải, nước thải là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường, gây bức xúc cho người dân còn diễn ra tại nhiều khu vực của Thủ đô. Công tác quản lý giết mổ và chế biến gia súc, gia cầm gặp nhiều khó khăn và hiệu quả chưa cao. Vì vậy, xây dựng “Mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội” là hết sức cần thiết.

Theo Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 24-10-2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch trong lĩnh vực giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố đến năm 2020: Hệ thống cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu thịt cho dân cư trên địa bàn thành phố. Mỗi cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm đều có nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cụ thể, đối tượng và địa bàn tiêu thụ sản phẩm cụ thể. Các cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm được đề xuất phù hợp với quy hoạch chung xây dựng của thành phố, quy hoạch tổng thể phát triển của từng địa phương; gắn cơ sở giết mổ với vùng chăn nuôi, gắn cơ sở giết mổ với thị trường tiêu thụ. Cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm phải có đủ mặt bằng cần thiết đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định.

Kết quả phối hợp rà soát giữa liên Sở NN&PTNT - Quy hoạch Kiến trúc với UBND các huyện, thị xã về mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố, thống nhất đề xuất đưa vào danh sách đề xuất mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố: Các cơ sở giết mổ và chế biến gia súc, gia cầm công nghiệp là 8 cơ sở; các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung phù hợp quy hoạch, đảm bảo theo quy chuẩn là 9 cơ sở; các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung quy mô nhỏ phù hợp quy hoạch, đảm bảo theo tiêu chuẩn, có khống chế công suất giết mổ (công suất/ngày giết mổ gần 400 con gia súc hoặc gần 4.000 con gia cầm hoặc gần 200 con gia súc và 2.000 con gia cầm) là 12 cơ sở.

Các cơ sở cho phép duy trì hoạt động đến năm 2030: Các cơ sở này đã xây dựng theo phê duyệt của các cấp có thẩm quyền từ trước và hiện đang hoạt động hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của địa phương song không đảm bảo khoảng cách đến khu dân cư theo tiêu chuẩn, quy chuẩn là 6 cơ sở.


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật