Tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Canh Tý hiệu quả, thiết thực (20:03 18/11/2019)


HNP - Ngày 14-11, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 10689/SXD-HT về xây dựng Kế hoạch trồng cây năm 2020 và tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Canh Tý trên địa bàn quận, thị xã theo phân cấp quản lý.

Để chủ động phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố ban hành Kế hoạch trồng cây năm 2020 và tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Canh Tý trên địa bàn Thành phố, Sở Xây dựng đề nghị Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh phối hợp cùng Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị khảo sát, lựa chọn đề xuất 2 - 3 địa điểm để tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ on Bác Hồ Xuân Canh Tý - năm 2020 của UBND Thành phố;

Đề nghị UBND các quận, thị xã Sơn Tây chủ động xây đựng Kế hoạch trồng cây năm 2020 và tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Canh Tý của địa phương, trong đó, yêu cầu tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Canh Tý với nghi thức ngắn gọn, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tránh phô trương, hình thức; Vận động, tuyên truyền đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tích cực tham gia chương trình.


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem




Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật