Đề xuất xử lý một số sạt lở đê sông Hồng, sông Đáy ở 5 huyện (22:44 16/11/2019)


HNP - Ngày 14-11, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội ban hành Công văn số 6302/KH&ĐT-NS, đề xuất xử lý sự cố sạt lở mái đê, bờ sông Hồng, sông Đáy trên địa bàn các huyện: Thường Tín, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Quốc Oai, Phúc Thọ.

Thực hiện chỉ đạo Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu tại Văn bản số 10010/VP-KT, ngày 21-10-2019, về việc kiểm tra, rà soát kiến nghị của Sở NN&PTNT về xử lý sự cố sạt lở mái đê, bờ sông Hồng, sông Đáy trên địa bàn các huyện Thường Tín, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Quốc Oai, Phúc Thọ. Sau khi kiểm tra thực địa, rà soát nội dung đề xuất, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, sự cố sạt lở mái thượng lưu đê tả Đáy từ K60+850 đến K60+950 thuộc xã Đồng Tiến (huyện Ứng Hòa): Vị trí sạt lở hoàn toàn nằm trong phạm vi dự án cải tạo, nâng cấp mái đê tả Đáy xã Đồng Tiến và Vạn Thái (huyện Ứng Hòa) được UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1204/QĐ-UBND, ngày 4-5-2019. Hiện, dự án đang được Sở NN&PTNT thẩm định, phê duyệt, dự kiến triển khai thực hiện năm 2020. Do tuyến đê tả Đáy không chống lũ thường xuyên, chỉ sử dụng khi xảy ra tình huống chuyển lũ sông Hồng vào sông Đáy, việc đề xuất xử lý sự cố trên theo hình thức cấp bách phải tuân thủ trình tự nhiều bước theo quy định. Vì vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất UBND thành phố chỉ đạo Sở NN&PTNT đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, kịp thời triển khai thực hiện dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp ngân sách thành phố, đảm bảo an toàn công trình.

Sự cố sạt lở mái thượng lưu đê hữu Đáy từ K12+400 đến K12+500 xã Yên Sơn (huyện Quốc Oai), tuyến đê này là tuyến đê cấp III, mặt đê kết hợp giao thông (Đường tỉnh 421A); sự cố sạt lở mái thượng lưu dài khoảng 50m, đỉnh cung sạt cách đường mặt đê 1m, nằm trong phạm vi bảo vệ đê điều, ảnh hưởng đến an toàn đê. Căn cứ Điểm a, Khoản 1, Điều 4 Quyết định số 01/2011/QĐ-TTg, ngày 4-01-2011, của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển, Sở NN&PTNT đánh giá sự cố trên là sạt lở đặc biệt nguy hiểm, đồng thời đề xuất UBND thành phố cho phép xử lý cấp bách sự cố trên đê đảm bảo an toàn đê điều.

Theo Văn bản số 1200/UBND-KT, ngày 26-3-2019, của UBND thành phố về việc hướng dẫn trình tự thực hiện đầu tư xây dựng xử lý sự cố hư hỏng công trình đê điều, thủy lợi khẩn cấp, có tính cấp bách: “Trường hợp phải xây dựng công trình khẩn cấp, có tính chất cấp bách để ứng phó, khắc phục kịp thời sự cố thiên tai, Sở NN&PTNT chịu trách nhiệm xác định, đề xuất xử lý sự cố công trình khẩn cấp, có tính chất cấp bách đúng quy định. Vì vậy, Sở NN&PTNT hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và thành phố về việc tham mưu, báo cáo kết quả kiểm tra đánh giá phân loại mức độ sạt lở, quy mô, nguyên nhân sự cố công trình, đề xuất hình thức, quy mô xử lý sự cố công trình đê điều, thủy lợi theo quy định.

Để làm rõ căn cứ pháp lý đề xuất ban hành quyết định công bố trình trạng khẩn cấp đúng quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất UBND thành phố chỉ đạo Sở NN&PTNT thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, gồm các sở, ngành, đơn vị liên quan của thành phố và mời đại diện Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự cố đê điều, thủy lợi trên địa bàn thành phố, trong đó có sự cố tại vị trí này theo đề xuất của Sở NN&PTNT.

Sự cố sạt lở bờ hữu sông Hồng từ K94+010 đến K94+389 đê hữu Hồng, xã Tự Nhiên (huyện Thường Tín), vị trí sạt lở liền kề phạm vi dự án xử lý sự cố sạt lở bờ hữu sông Hồng từ K94+389 đến K94+889 đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5624/QĐ-UBND, ngày 10-8-2018. Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất Sở NN&PTNT đề xuất UBND thành phố xem xét, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, trong đó cho phép mở rộng phạm vi nghiên cứu của dự án để xử lý đoạn sạt lở phát sinh từ K94+010 đến K94+389.

Các sự cố sạt lở mái đê: Từ K102+150 đến K102+250 đê hữu Hồng, xã Văn Nhân (huyện Phú Xuyên); từ K47+895 đến K47+915 đê tả Đáy, xã Viên Nội và từ K79+460 đến K79+650 đê tả Đáy, xã Đội Bình (huyện Ứng Hòa); từ K2+900 đến K3+100 xã Liên Hiệp (huyện Phúc Thọ), do các sự cố nhỏ, ít nguy hiểm, Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất Sở NN&PTNT đề xuất UBND thành phố xem xét, cho phép thực hiện sửa chữa, xử lý bằng nguồn vốn ngân sách thành phố trong kế hoạch cải tạo sửa chữa chống xuống cấp các công trình đê điều, thủy lợi năm 2020.


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật