Rà soát, phân loại, thống nhất số liệu vi phạm pháp luật về đê điều còn tồn đọng (22:54 16/11/2019)


HNP - Trong nội dung Công văn số 1780/CCĐĐ-QL, ban hành ngày 14-11, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội yêu cầu các đơn vị trực thuộc rà soát, phân loại, thống nhất số liệu vi phạm pháp luật về đê điều còn tồn đọng trên địa bàn quản lý từ năm 2011 đến nay.

Công văn nêu rõ, ngày 25-3-2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 447/CT-TTg về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và quản lý việc khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát sỏi gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều. Từ đó, công tác xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn thành phố đã có kết quả nhất định.

Tuy nhiên, hiện nay, cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ đô thị hoá thì nhu cầu sử dụng đất đai, vật liệu xây dựng cho phát triển kinh tế - xã hội ngày càng cao, dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật về đê điều vẫn xảy ra ở nhiều địa bàn, nhất là vi phạm hành lang bảo vệ đê điều, tập kết vật liệu với quy mô lớn trên bãi sông và trong hành lang bảo vệ đê, xây dựng công trình, nhà xưởng trái phép trên bãi sông và lấn chiếm lòng sông gây cản trở thoát lũ; vi phạm diễn biến phức tạp, trong khi việc ngăn chặn, xử lý vi phạm còn hạn chế, số vụ vi phạm tồn đọng chưa xử lý hoặc xử lý chưa dứt điểm còn nhiều.

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật về đê điều, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg, ngày 7-10-2019, về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều; trong đó yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: “Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, xử lý thường xuyên, đột xuất; mở các đợt cao điểm xử lý vi phạm, nhất là các vụ vi phạm nổi cộm, trường hợp xác định đủ điều kiện cấu thành hành vi phạm tội cần xử lý hình sự theo quy định của pháp luật hình sự”.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố đã giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp các sở, ngành có liên quan tham mưu tổ chức triển khai thực hiện.

Để phục vụ công tác xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trong thời gian tới, thực hiện nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách quản lý đê điều quy định tại Điều 38, Điều 39 Luật Đê điều; Điểm đ, Khoản 3, Điều 7, Quyết định số 14/20L4/QĐ-UBND ngày 14-3-2014 của UBND thành phố ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn TP Hà Nội, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội yêu cầu các hạt Quản lý đê chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế các huyện (hoặc cơ quan chuyên môn được giao quản lý đê điều) và UBND cấp xã tổ chức rà soát, phân loại và thống nhất số liệu vi phạm pháp luật về đê điều xảy ra trên địa bàn quản lý từ năm 2011 đến nay. Kết quả rà soát, phân loại gửi đến UBND cấp xã, UBND cấp huyện và tổng hợp báo cáo Chi cục trước ngày 31-1-2020

Phòng Quản lý đê điều thuộc Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội phối hợp, đôn đốc, hướng dẫn các hạt quản lý để thực hiện rà soát, phân loại sát tình hình thực tế; tổng hợp, tham mưu báo cáo Sở NN&PTNT, UBND thành phố, Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT).


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật