Hà Nội: Gắn bảo vệ, phát triển rừng với giảm thiểu thiệt hại do rủi ro thiên tai (22:50 16/11/2019)


HNP - Sở NN&PTNT Hà Nội vừa rà soát công tác bảo vệ, phát triển bền vững rừng, tăng cường hấp thụ khí nhà kính và bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn thành phố nhằm giảm thiểu thiệt hại do rủi ro thiên tai.

Theo đó, đi đôi với ban hành các văn bản về công tác quản lý bảo vệ rừng, Sở NN&PTNT chú trọng phát triển rừng. Cụ thể, năm 2019, diện tích trồng rừng toàn thành phố là 139,6ha, tăng 98,35ha so với năm 2018. Còn trong công tác quản lý các cơ sở chế biến, thương mại lâm sản, trên địa bàn thành phố có 2.899 cơ sở kinh doanh chế biến gỗ, với 258 cơ sở là doanh nghiệp, công ty và 2.641 cơ sở là hộ gia đình, cá nhân.

Bên cạnh yêu cầu cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế với diện tích 62,37ha, Sở NN&PTNT quản lý chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Đáng chú ý, diện tích các loại rừng qua các năm giai đoạn 2012-2018 được quản lý bảo vệ tốt. Hiện trạng tài nguyên rừng của thành phố năm 2014 (Trước khi thực hiện Dự án tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016 được phê duyệt tại Quyết định 594/QĐ-TTg ngày 15-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ): Tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp là hơn 27.790ha, chiếm 8,36 % diện tích tự nhiên của thành phố. Hiện trạng tài nguyên rừng của TP Hà Nội năm 2018 (Sau khi thực hiện Dự án tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016 được phê duyệt tại Quyết định 594/QĐ-TTg ngày 15-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ): Tổng diện tích rừng và đất quy hoạch phát triển rừng là hơn 27.159ha. Trong đó: Diện tích đất có rừng (bao gồm diện tích rừng trồng chưa thành rừng) hơn 19.637ha; diện tích rừng đặc dụng hơn 10.964ha, rừng phòng hộ hơn 5.865ha, rừng sản xuất hơn 9.856ha, rừng ngoài đất quy hoạch cho lâm nghiệp hơn 473ha. Độ che phủ rừng là 5,52 %.

Rừng tự nhiên của thành phố năm 2014 (Trước khi thực hiện Dự án tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016 được phê duyệt tại Quyết định 594/QĐ-TTg ngày 15-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ) là hơn 6.839ha. Rừng tự nhiên của TP Hà Nội năm 2018 (Sau khi thực hiện Dự án tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016 được phê duyệt tại Quyết định 594/QĐ-TTg ngày 15-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ) là hơn 7.583ha.

Ngoài ra, Sở NN&PTNT phối hợp với các cấp, các ngành và các địa phương giáp ranh triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng và ứng phó với cháy rừng trong giai đoạn 2012-2019, qua đó giảm thiểu thiệt hại do rủi ro thiên tai.


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật