Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 46 cơ sở trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y (15:25 15/11/2019)


HNP - Ngày 13-11, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội có Báo cáo số 183/BC-CNTY, thông tin kết quả thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2019 của đơn vị.

Theo kế hoạch năm 2019, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành tại 12 cơ sở. Kết quả, đã ban hành kết luận thanh tra tại 8 cơ sở; thông báo dừng thanh tra đối với 4 cơ sở. Cùng với việc tuyên truyền, nhắc nhở, trong quá trình thanh tra, kiểm tra, Chi cục đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính 5 tổ chức, cá nhân vi phạm: Không thực hiện lập sổ sách, ghi chép, lưu giữ thông tin về nguồn gốc sản phẩm nhập vào và bán ra để truy xuất nguồn gốc sản phẩm; buôn bán thuốc thú y có hàm lượng định lượng không đạt so với hàm lượng ghi trên nhãn sản phẩm; dừng phương tiện vận chuyển động vật ở vùng có dịch bệnh đối với 1 cá nhân ở thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ); buôn bán thuốc thú y không có sổ sách theo dõi việc xuất bán sản phẩm.

Về công tác kiểm tra chuyên ngành, trong số 19 cơ sở được giao kiểm tra trong năm 2019, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội đã kiểm tra 8 cơ sở. Trong đó, có 3 cơ sở đã bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm do dừng hoạt động và chuyển địa điểm; 2 cơ sở đã đóng cửa, dừng hoạt động do hoạt động không hiệu quả, Chi cục đang hướng dẫn thủ tục thu hồi giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.

Chi cục Thú y Hà Nội cũng đã tiến hành kiểm tra 15 cơ sở sản xuất giống vật nuôi, đạt 100% kế hoạch đề ra. Đối với các cơ sở buôn bán thuốc thú y, sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi đã kiểm tra được 80% cơ sở theo kế hoạch. Từ nay đến cuối năm, Chi cục tiếp tục triển khai thực hiện kiểm tra theo kế hoạch.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác thanh tra, kiểm tra, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc. Thứ nhất: Theo quy định, chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày ký quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm công bố quyết định thanh tra với đối tượng thanh tra. Tuy nhiên, đối tượng của cuộc thanh tra theo kế hoạch thường là một hoặc vài tổ chức thuộc quyền quản lý. Trong khi thanh tra chuyên ngành tiến hành đối với rất nhiều tổ chức, cá nhân, vì vậy, việc thông báo cũng như công bố thanh tra là hết sức khó khăn. Mặt khác, nếu thông báo trước như vậy các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm sẽ tìm cách tẩu tán hàng hóa, trốn tránh hoặc che dấu hành vi vi phạm. Vì vậy mục đích cuộc thanh tra không đạt được.

Thứ hai, đối với pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cũng có khá nhiều bất cập trong quy định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả. Có những quy định chưa phù hợp với thực tiễn dẫn đến khó khăn khi xử lý vi phạm. Các sản phẩm của ngành nông nghiệp thường là các sản phẩm tươi sống, tiêu thụ trong thời gian ngắn, hoặc các sản phẩm thuốc thú y, thức ăn được đưa trực tiếp vào cơ thể động vật nên để xác định chất lượng, độ an toàn của sản phẩm cần phải lấy mẫu xét nghiệm, kiểm nghiệm. Thời gian trả lời xét nghiệm thường dài dẫn đến khó khăn trong việc áp dụng các biện khắc phục hậu quả như: Thu hồi, tiêu hủy sản phẩm...

Thứ ba, việc lấy mẫu kiểm nghiệm, xét nghiệm mất nhiều thời gian trong việc chờ kết quả xét nghiệm. Gây khó khăn trong việc lưu giữ và xử lý, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, xử phạt bổ sung trong xử lý vi phạm hành chính.

Thứ tư, các cuộc thanh tra chuyên ngành về vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm thường tiến hành theo hình thức đột xuất, đòi hỏi kiểm tra kịp thời, bắt quả tang tại chỗ. Do vậy, việc áp dụng quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành và trang phục, thẻ công chức thanh tra chuyên ngành NN&PTNT gặp khó khăn về trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra....

Từ những khó khăn trên, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội đề xuất Sở NN&PTNT kiến nghị cơ quan có thẩm quyền: Xây dựng quy trình thanh tra, kiểm tra phù hợp với hoạt động chuyên ngành trong lĩnh vực NN&PTNT. Có những chế độ, chính sách và quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm phù hợp dành cho công chức thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành. Thống nhất nội dung, danh sách cơ sở thanh tra, kiểm tra hằng năm đối với các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành để tránh sự chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra…


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật