Tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” (15:30 15/11/2019)


HNP - Liên đoàn Lao động thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 60/KH-LĐLĐ về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ của Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ (2010 -2020).

Về nội dung, tiến hành tổng kết đánh giá công tác chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn các cấp; kết quả thực hiện các nội dung của Nghị quyết 6b/NQ-BCH, Chỉ thị 03/CT-TLĐ, Kết luận 147/KL-TLĐ. Nêu rõ các biện pháp, hình thức tổ chức thực hiện, vai trò của Ban Nữ công công đoàn các cấp trong việc tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ, Kết luận 147/KL-TLĐ. Nêu những nét mới, sáng tạo, những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, biện pháp khắc phục từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới về công tác vận động nữ CNVCLĐ phù hợp với tình hình thực tiễn trong giai đoạn hiện nay.

Về hình thức, LĐLĐ thành phố tổ chức hội nghị tọa đàm, hội nghị tổng kết, khen thưởng và đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH, Chỉ thị 03/CT-TLĐ. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở tổ chức hội nghị tọa đàm, hội nghị tổng kết hoặc tổng kết bằng văn bản trong Ban Chấp hành (hoặc Ban Chấp hành mở rộng). Khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Nghị quyết 6b/NQ- BCH, Chỉ thị 03/CT-TLĐ.

Nội dung tọa đàm tập trung vào những nội dung sau: Có nên ban hành Nghị quyết mới thay thế nghị quyết 6b/NQ-BCH không? Nếu có đề xuất Nghị quyết mới cần tập trung vào nội dung nào? Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” có còn phù hợp với thực tiễn nữa không? Nếu còn phù hợp thì nội dung “Đảm việc nhà” của phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong giai đoạn hiện nay được hiểu như thế nào. Nếu không phù hợp đề xuất phong trào thi đua mới trong nữ CNVCLĐ thay thế phong trào này như thế nào? Đề xuất các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tiễn phong trào nữ CNVCLĐ.

Thời gian Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS hoàn thành tổng kết trước ngày 30-6-2020. LĐLĐ thành phố tổng kết trước ngày 30-7-2020.


Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật