Tập trung đôn đốc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón (14:27 14/11/2019)


HNP - Trong nội dung Công văn số 3802/SNN-TTBVTV, ban hành ngày 13-11, Sở NN&PTNT đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã đôn đốc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.

Công văn nêu rõ, Luật Trồng trọt được Quốc hội thông qua ngày 19-11-2018 và sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-01-2020. Ngày 4-11-2019, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) đã có văn bản về việc thực hiện cấp GCN đủ điều kiện buôn bán phân bón, trong đó có nêu: “Kể từ ngày 01-01-2020 khi Luật Trồng trọt có hiệu lực thì mọi cơ sở buôn bán phân bón đều phải có GCN đủ điều kiện buôn bán phân bón. Nếu sau thời gian này, cơ sở nào không có GCN đủ điều kiện buôn bán phân bón mà vẫn hoạt động sẽ bị coi là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 55/2018/NĐ-CP ngày 16-4-2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón”.

Trên địa bàn thành phố có khoảng 120 tổ chức, doanh nghiệp và trên 1.400 cửa hàng buôn bán phân bón. Tính đến ngày 12-11-2019, có 32 doanh nghiệp và 141 cửa hàng (khoảng 11,4%) đã được cấp GCN đủ điều kiện buôn bán phân bón. Để đẩy nhanh tiến độ cấp GCN đủ điều kiện buôn bán phân bón cho các tổ chức, cá nhân, Sở NN&PTNT đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo Phòng Kinh tế, UBND các xã, phường, thị trấn rà soát, đôn đốc các tổ chức, cá nhân buôn bán phân bón tại địa phương khẩn trương thực hiện thủ tục cấp GCN đủ điều kiện buôn bán phân bón theo quy định.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Trồng trọt đến mọi người dân, cơ sở sản xuất, buôn bán vật tư nông nghiệp để người dân và doanh nghiệp hiểu và phối hợp thực hiện tốt các quy định của Luật Trồng trọt trong hoạt động sản xuất trồng trọt nói chung và hoạt động sản xuất, buôn bán vật tư nông nghiệp nói riêng.


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật