Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố đánh giá việc thực hiện Luật doanh nghiệp (19:56 13/11/2019)


HNP - Sáng 13-11, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo đánh giá việc thực hiện Luật doanh nghiệp.

Toàn cảnh hội nghị


Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26-11-2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2015. Để có cơ sở kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 về các nội dung sửa đổi Luật doanh nghiệp năm 2014 nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách liên quan đến doanh nghiệp, bảo đảm tính thống nhất và đồng bộ với các luật hiện hành, tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung làm rõ về đặc điểm, tình hình phát triển của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, những thuận lợi, khó khăn và kiến nghị, đề xuất: Việc ban hành, thực thi chính sách riêng của thành phố trong hỗ trợ doanh nghiệp và bố trí nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp tại địa phương; đánh giá tình hình thực hiện các quy định của Luật doanh nghiệp, đặc biệt các quy định liên quan tới nghĩa vụ của doanh nghiệp trong việc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật về lao động (khoản 4 Điều 8); Nghĩa vụ của doanh nghiệp trong việc tuân thủ quy định của pháp luật về bình đẳng giới (khoản 8 Điều 8); Nghĩa vụ của doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ về đạo đức kinh doanh để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng và người tiêu dùng (khoản 9 Điều 8)…
 
Các ý kiến phát biểu trên xuất phát từ thực tế trong việc triển khai Luật, là cơ sở quan trọng để Hội LHPN TP tổng hợp, góp ý đối với dự thảo Luật doanh nghiệp (sửa đổi).

Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t