Chuyển đổi khoảng 14.500ha đất lúa sang cây trồng khác, kết hợp nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2016-2020 (19:50 13/11/2019)


HNP - Sở NN&PTNT Hà Nội vừa rà soát nhiệm vụ đảm bảo an ninh lương thực gắn với giản thiệt hại do rủi ro thiên tai trên địa bàn thành phố.

Sở NN&PTNT cho biết, thực hiện nhiệm vụ trên, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3467/QĐ-UBND ngày 24-7-2015 về việc phê duyệt quy hoạch phát triển sản xuất lúa TP Hà Nội theo hướng bền vững giai đoạn đến năm 2020. Theo đó, giai đoạn 2013-2015, chuyển đổi khoảng 6.500ha diện tích gieo trồng lúa sang cây trồng khác và kết hợp nuôi trồng thủy sản. Giai đoạn 2016-2020 chuyển đổi khoảng 14.500ha diện tích gieo trồng lúa sang cây trồng khác và kết hợp nuôi trồng thủy sản. Cùng với đó, thành phố chỉ đạo duy trì được khoảng 80% mức tự túc lương thực của thành phố đến năm 2020 (trong đó vùng nông thôn đạt 100%, vùng nội thành đạt trên 60%); phát triển, nâng diện tích lúa hàng hóa tập trung có chất lượng, năng suất cao từ mức khoảng 46,5% năm 2015 lên khoảng 66% vào năm 2020 tại những vùng có điều kiện đất đai phù hợp, thuận lợi về tưới tiêu và ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất; nâng cao giá trị sản xuất lúa trên một đơn vị diện tích đất canh tác từ mức trên 150 triệu đồng/ha/năm năm 2015 lên trên 180 triệu đồng/ha/năm vào năm 2020.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, thời gian qua, Sở NN&PTNT tập trung triển khai vùng sản xuất lúa chất lượng cao, dự kiến quy mô diện tích gieo trồng năm 2015 đạt khoảng 30.900ha và tăng lên 40.300ha vào năm 2020 ở tất cả các chân ruộng lúa 2 vụ có chất lượng, năng suất cao và chủ động tưới tiêu tại các vùng liền thửa quy mô trên 100ha, tập trung chủ yếu ở 8 huyện trọng điểm sản xuất lúa của thành phố: Ứng Hòa, Sóc Sơn, Chương Mỹ, Ba Vì, Phú Xuyên, Mỹ Đức, Thanh Oai, Thường Tín... Đối với vùng sản xuất lúa cao sản, triển khai dự án quy mô diện tích khoảng 52.250ha vào năm 2015 và tăng lên 65.915ha vào năm 2020 ở những vùng có quy mô diện tích lớn, năng suất cao, đang sản xuất 2 vụ lúa ở 14 huyện trọng điểm sản xuất lúa của thành phố. Vùng sản xuất lúa nếp, dự kiến quy mô diện tích trồng lúa nếp cái hoa vàng khoảng 5.050ha vào năm 2015 và ổn định khoảng 4.000ha vào năm 2020 tại những huyện có điều kiện, như: Đông Anh, Thanh Oai, Sóc Sơn, Ba Vì, Phú Xuyên, Ứng Hòa...

Bên cạnh đó, thành phố cho phép chuyển đổi diện tích lúa kém hiệu quả sang loại hình cây côn khác có hiệu quả kinh tế cao hơn. Cụ thể, chuyển lúa vụ xuân sang ngô, gồm: Chuyển 864ha (năm 2015) và 1.450ha (năm 2020) đất lúa vụ xuân ở những diện tích vùng cao không chủ động tưới sang sản xuất ngô nhằm góp phần đảm bảo mục tiêu lương thực và cung cấp thức ăn chăn nuôi, nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích. Diện tích ngô trên đất lúa chủ yếu phát triển ở các huyện vùng cao, như: Ba Vì, Sóc Sơn, Mê Linh...

Đáng chú ý, thành phố cho phép chuyển từ trồng lúa vụ xuân sang đậu tương, gồm chuyển đổi 559ha (năm 2015) và 1.259ha (năm 2020) lúa vụ xuân sang trồng đậu tương. Diện tích đậu tương trên đất lúa chủ yếu tại các huyện: Phú Xuyên, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Chương Mỹ, Phúc Thọ, Thường Tín. Chuyển đổi lúa sang sản xuất rau, đậu thực phẩm, gồm chuyển đổi khoảng 904ha (năm 2015) và 4.062ha (năm 2020) diện tích gieo trồng lúa cả năm sang rau, đậu nhằm hình thành các vùng sản xuất rau, đậu tập trung tại các quận nội thành và các huyện ven đô, như: Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng và Mê Linh.

Chuyển đổi sang sản xuất hoa, cây cảnh, gồm chuyển đổi khoảng 1.060ha (năm 2015) và 2.200ha (năm 2020) diện tích gieo trồng lúa cả năm sang hoa, cây cảnh nhằm hình thành các vùng sản xuất hoa, cây cảnh chuyên canh tập trung, ứng dụng công nghệ cao tại các quận, huyện có điều kiện, có truyền thống và kinh nghiệm sản xuất như: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Gia Lâm, Mê Linh, Đan Phượng...

Chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản tập trung và xen canh trên đất lúa: Năm 2015, chuyển đổi 3.000ha diện tích gieo trồng (trong đó 500ha nuôi xen canh với lúa vụ xuân và 2.500ha thay thế lúa vụ mùa); đến năm 2020, chuyển 5.000ha (1.000ha xen canh trên đất lúa vụ xuân và 4.000ha thay thế lúa vụ mùa). Diện tích chuyển đổi tập trung chủ yếu ở các huyện có diện tích lúa trên địa hình thấp trũng sản xuất lúa kém hiệu quả, như: Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phú Xuyên…


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật