Hà Nội: Ban hành nhiều nội dung phòng chống thiên tai gắn với Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu (19:52 13/11/2019)


HNP - Sở NN&PTNT Hà Nội vừa rà soát tình hình ban hành kế hoạch phòng, chống thiên tai (PCTT) trên địa bàn thành phố gắn với Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu.

Theo Sở NN&PTNT, trước khi Luật PCTT ra đời và có hiệu lực từ năm 2014, hằng năm, UBND thành phố đã chỉ đạo các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn và các sở, ngành liên quan trên địa bàn thành phố xây dựng và ban hành kế hoạch phòng, chống lụt, bão úng; kế hoạch phòng, chống các loại hình thiên tai khác, như: Hạn hán, cháy rừng... và kế hoạch tìm kiếm cứu nạn. Sau khi Luật PCTT có hiệu lực, UBND thành phố đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch PCTT theo đúng quy định tại Điều 15 của Luật PCTT.

Liên quan đến xây dựng các công trình PCTT trọng điểm cấp bách, hằng năm, UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã chủ động kiểm tra, rà soát và đề xuất xây dựng các công trình PCTT trọng điểm cấp bách, về cơ bản các công trình PCTT trọng điểm cấp bách đã được đầu tư, nâng cấp, đáp ứng công tác PCTT trên địa bàn thành phố.

Còn đối với việc quản lý Quỹ PCTT, UBND thành phố giao Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội là cơ quan quản lý Quỹ PCTT của thành phố. Theo Sở NN&PTNT, tính đến 30-10-2019, Quỹ đã thu được tổng số tiền là 82,43 tỷ đồng (trong đó thu của các năm trước là 64,339 tỷ đồng; thu trong năm 2019 là 18,091 tỷ đồng). Thành phố đã chi hỗ trợ các hoạt động phòng, chống thiên tai tổng số tiền là 4,118 tỷ đồng (trong đó, chi trong năm 2018 là 2,618 tỷ đồng và chi trong năm 2019 là 1,5 tỷ đồng). Như vậy, số dư Quỹ PCTT thành phố hiện nay là 78,312 tỷ đồng. Trong năm 2019, dự kiến chi 55,941 tỷ đồng để hỗ trợ PCTT và hỗ trợ chi thù lao cho người trực tiếp đi thu và chi phí hành chính phát sinh liên quan đến công tác thu Quỹ cấp xã.

Ngoài thực hiện các nội dung trên, thành phố tích cực triển khai các mô hình PCTT hiệu quả tại địa phương. Cụ thể, thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18-6-2018 của Chính phủ về công tác PCTT, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết. Theo đó, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố đã thành lập các đội xung kích PCTT cấp xã với lực lượng dân quân tự vệ làm nòng cốt. Thực hiện tốt phương châm “3 sẵn sàng, 4 tại chỗ, 5 không” trong PCTT và xây dựng cộng đồng an toàn gắn với xây dựng nông thôn mới. Nhiều xã, huyện trên địa bàn thành phố cũng đã thành lập được nhóm cộng đồng và nhóm hỗ trợ kỹ thuật nhằm triển khai có hiệu quả Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng giai đoạn 2016-2020.


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật