Khẩn trương công bố vùng bảo hộ vệ sinh công trình khai thác nước sạch (15:40 12/11/2019)


HNP - Trong nội dung Công văn số 10303/STNMT-TNN, ban hành ngày 4-11, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đề nghị các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước và thực hiện xác định, công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với các công trình khai thác nước trên địa bàn thành phố.

Công văn nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 4779/UBND-ĐT, ngày 28-10-2019, về việc chỉ đạo một số biện pháp tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả hệ thống cấp nước sạch của TP Hà Nội, trong đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng Sở Xây dựng, Công an thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các nhà máy nước lập khoanh vùng bảo vệ nguồn nước đầu vào và xây dựng kế hoạch bảo vệ nguồn nước theo khoanh vùng; tổ chức thẩm định và trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Để triển khai nhiệm vụ nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Sở Xây dựng, Sở NN&PTNT, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị là chủ đầu tư hoặc được giao quản lý, vận hành các công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất, nước mặt để xử lý, cung cấp nước sạch trên địa bàn thành phố nhưng chưa được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải triển khai lập hồ sơ đề nghị cấp phép theo quy định tại Quyết định số 8430/QĐ-UBND, ngày 5-12-2017, của UBND thành phố về việc công bố TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn TP Hà Nội; hoặc liên hệ với Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường) để được cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định hoàn thành trước ngày 15-12-2019 để tổng hợp báo cáo UBND thành phố. Đồng thời, lập vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với các công trình khai thác, sử dụng nước theo quy định tại Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT, ngày 9-9-2016, của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt theo quy định.

Đối với các đơn vị đã được UBND thành phố phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp với UBND các phường, xã, thị trấn triển khai xác định ranh giới phạm vi của vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình trên thực địa sau khi được phê duyệt và công bố; yêu cầu các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện quyết định phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đã được phê duyệt…


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật