Đẩy mạnh tuyên truyền phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn năm 2020 (20:08 10/11/2019)


HNP - Ngày 7-11, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 05/KH-HĐTĐKT, triển khai tổ chức phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn năm 2020, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ thành phố và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Theo kế hoạch, thành phố sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống cách mạng kiên cường vẻ vang của Đảng và nhân dân ta, thành tựu đạt được của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô trong suốt chặng đường 90 năm qua; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tuyên truyền các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước, như: Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Ngày Quốc khánh, Ngày Giải phóng Thủ đô, kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội...

Tuyên truyền thi đua quyết tâm cao nhất hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đã đề ra trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại...

Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp; tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường; phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế; đảm bảo an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân; đảm bảo trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; Đẩy mạnh CCHC; sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức, viên chức.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các quận, huyện, thị xã và các đơn vị thuộc thành phố chủ động phát động và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua theo chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị, khâu yếu, việc khó của đơn vị, địa phương.

Căn cứ kết quả tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và thành tích đạt được, Hội đồng Thi đua Khen thưởng các cấp tổ chức đánh giá xét chọn đề nghị khen thưởng. Đối tượng khen thưởng là các tập thể, cá nhân tham gia phong trào thi đua, trong đó, ưu tiên xét khen thưởng các tập thể nhỏ, cá nhân là người lao động trực tiếp tham gia các chuyên đề thi đua.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật