Tăng cường các biện pháp PCCC&CNCH trên địa bàn Thành phố (10:04 08/11/2019)


HNP - Ngày 4-11, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 79/KH-SXD về triển khai thực hiện Văn bản số 341/TB-VP, ngày 18-10-2019, của Văn phòng UBND Thành phố thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các Kế hoạch của UBND Thành phố về công tác PCCC&CNCH trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý nhà nước theo lĩnh vực ngành của Sở Xây dựng theo các quy định hiện hành của pháp luật, các kế hoạch của UBND Thành phố trong lĩnh vực xây dựng, nhất là đối với các nội dung liên quan đến công tác PCCC&CNCH trên địa bàn Thành phố.

Tiến hành kiểm tra, rà soát, thống kê, tổng hợp những cơ sở sản xuất, kho chứa hàng hóa, cơ sở kinh doanh, dịch vụ xây dựng sai phép, không phép, xây dựng lấn chiếm đất nông, lâm, ngư nghiệp, hành lang bảo vệ đê, bảo vệ lưới điện, bảo vệ rừng trên địa bàn Thành phố; Báo cáo, đề xuất UBND Thành phố biện pháp chấn chỉnh, khắc phục.

Cụ thể, đối với các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Xây dựng tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố về công tác PCCC & CNCH trên địa bàn Thành phố theo chức năng, nhiệm vụ do pháp luật quy định và do Giám đốc Sở giao; Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được Giám đốc Sở giao theo nội dung các Kế hoạch của UBND Thành phố liên quan đến chức năng quản lý nhà nước theo lĩnh vực ngành của Sở Xây dựng, nhất là các nội dung liên quan đến công tác PCCC&CNCH.

Đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị, các phòng, ban có liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn tiến hành tổng rà soát, kiểm tra những cơ sở sản xuất, kho chứa hàng hóa, cơ sở kinh doanh, dịch vụ xây dựng sai phép, không phép, xây dựng lấn chiếm đất nông, lâm, ngư nghiệp, hành lang bảo vệ đê, bảo vệ lưới điện, bảo vệ rừng thuộc địa bàn quản lý; Chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về kết quả rà soát, kiểm tra, thống kê.


Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật