Siết chặt quản lý nhà nước hoạt động giám sát đánh giá đầu tư ngành Nông nghiệp (13:58 07/11/2019)


HNP - Ngày 5-11, Sở NN&PTNT Hà Nội ban hành Công văn số 3724/SNN-KHTC, yêu cầu các đơn vị trực thuộc siết chặt quản lý nhà nước trong hoạt động giám sát đánh giá đầu tư.

Công văn nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, Sở NN&PTNT yêu cầu, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội, Ban Duy tu các công trình NN&PTNT trong quý I hằng năm, phải xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư, dự án được giao thực hiện. Phân công cụ thể bộ phận, cán bộ chịu trách nhiệm theo dõi kiểm tra các dự án đầu tư, đánh giá tổng thể đầu tư. Lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư tổng thể 6 tháng và cả năm, gồm phần thuyết minh theo các nội dung yêu cầu: Tình hình thực hiện quản lý vốn đầu tư, tình hình thực hiện công tác giám sát đánh giá đầu tư của các chủ đầu tư, tình hình thực hiện công tác giám sát đánh giá đầu tư cộng đồng, các đề xuất, kiến nghị...

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc chế độ và thời gian lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư tổng thể đầu tư 6 tháng, cả năm và báo cáo định kỳ, báo cáo trước khi khởi công, kết thúc dự án, báo cáo trước khi điều chỉnh dự án theo quy định. Cập nhật đầy đủ và kịp thời, chính xác các thông tin báo cáo vào hệ thống thông tin quốc gia theo quy định; các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước sau khi có quyết định đầu tư, đăng ký tài khoản và cập nhật thông tin về các dự án đầu tư vào hệ thống thông tin theo quy định. Nghiên cứu các quy định của pháp luật về đầu tư để tích cực, chủ động tổ chức thực hiện dự án theo quy định, đẩy mạnh thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư. Chủ động phối hợp các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện dự án, báo cáo những khó khăn vướng mắc kịp thời với Sở NN&PTNT để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo mục tiêu, hiệu quả đầu tư.

Trong công tác giám sát đánh giá đầu tư tổng thể cả năm, các đơn vị thuộc Sở NN&PTNT rà soát các nội dung thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư và đánh giá kết quả thực hiện công tác giám sát đánh giá đầu tư năm 2019 để kịp thời hoàn chỉnh bổ sung những nội dung còn thiếu sót và khẩn trương triển khai nhiệm vụ giám sát đánh giá đầu tư từ nay đến cuối năm. Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo sát sao việc thực hiện công tác giám sát đánh giá đầu tư, báo cáo đảm bảo chất lượng, đầy đủ nội dung theo quy định.


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật