Tập trung đôn đốc quyết toán dứt điểm các dự án hoàn thành (08:39 07/11/2019)


HNP - Trong nội dung Công văn số 7409/STC-TCĐT, ban hành ngày 5-11, Sở Tài chính Hà Nội đề nghị các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư thuộc thành phố tập trung đôn đốc quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn thành phố.

Công văn nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 2142/UBND-KT, ngày 22-5-2019, về việc đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành, trong đó, giao Sở Tài chính tăng cường hướng dẫn, đôn đốc công tác quyết toán trên địa bàn thành phố.

Về việc trên, Sở Tài chính đề nghị các đơn vị rà soát, khẩn trương thực hiện nghiêm túc các giải pháp, nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 2142/UBND-KT ngày 22-5-2019 và Công văn số 4139/UBND-KT ngày 23-9-2019. Đối với các dự án sử dụng ngân sách cấp huyện, đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã: Chỉ đạo các chủ đầu tư và Phòng Tài chính - Kế hoạch khẩn trương, tập trung trong công tác lập, nộp hồ sơ quyết toán và thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đặc biệt là các dự án đang chậm, muộn theo đúng quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18-1-2016 và Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30-7-2018 của Bộ Tài chính.

Tập trung bố trí kế hoạch vốn để thanh toán các khoản nợ phải trả, chỉ đạo thu hồi các khoản nợ phải thu để xử lý dứt điểm công nợ theo quyết định phê duyệt quyết toán các dự án, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; thực hiện tất toán tài khoản và đóng mã dự án theo quy định. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hằng quý, 6 tháng và hằng năm theo quy định của UBND thành phố, báo cáo những khó khăn vướng mắc (nếu có) và đề xuất biện pháp xử lý gửi Sở Tài chính để tổng hợp tình hình thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn thành phố.

Đối với các dự án sử dụng ngân sách cấp thành phố, đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư của thành phố: Khẩn trương lập, nộp báo cáo quyết toán các dự án hoàn thành theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18-1-2016 và Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30-7-2018 của Bộ Tài chính gửi về Sở Tài chính để thẩm tra, phê duyệt quyết toán, đặc biệt là 45 dự án sử dụng ngân sách cấp thành phố đã hoàn thành nhưng chưa nộp hồ sơ quyết toán. Đồng thời, rà soát, tổng hợp các dự án đã hoàn thành chưa nộp hồ sơ quyết toán, xác định rõ các vướng mắc, khó khăn của từng dự án (nếu có), đề xuất, kiến nghị hướng xử lý và báo cáo thời hạn nộp hồ sơ quyết toán.


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật