Hà Nội: Duy trì khoảng 92.000ha đất trồng lúa (08:49 21/10/2019)


HNP - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội vừa rà soát công tác đảm bảo an ninh lương thực thông qua bảo vệ, duy trì hợp lý và quản lý bền vững quỹ đất cho nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Để quản lý phát triển sản xuất nông nghiệp trên cơ sở quỹ đất nông nghiệp hiện có, Sở NN&PTNT đã tham mưu UBND thành phố ban hành các quy hoạch ngành lĩnh vực, như: Quy hoạch phát triển nông nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng năm 2030; Quy hoạch phát triển chăn nuôi; Quy hoạch phát triển thủy sản; Quy hoạch phát triển sản xuất lúa theo hướng bền vững... Mục tiêu là tổ chức sản xuất trên diện tích khoảng 150.000ha, trong đó, diện tích đất sản xuất lúa khoảng 92.000ha.

Thực tế, trong quá trình thực hiện CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn qua các năm, diện tích đất nông nghiệp có xu hướng giảm dần. Vì vậy, để đảm nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong phát triển sản xuất nông nghiệp, thành phố đang triển khai tổ chức theo hướng phát triển sản xuất theo hướng sản xuất tập trung, chuyên canh quy mô lớn từ bước thực hiện tích tụ, tập trung ruộng đất nâng cao hiệu quả sử dụng đất; đồng thời, ứng dụng khoa học kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao.

Đáng chú ý, thành phố chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản theo chuỗi, cho năng suất vượt trội, giá trị cao, đảm bảo ATTP. Từ chỗ chưa có mô hình ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, hiện nay, toàn thành phố có 123 mô hình ứng dụng công nghệ cao; Giá trị  đạt 28%, trong đó: Trồng trọt đạt 18,9%, chăn nuôi 35,5%, thủy sản 13%. Nhìn chung, các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao cho năng suất cao hơn so với mô hình truyền thống từ 10 đến 12% và hiệu quả kinh tế tăng từ 25 đến 28%.

Cùng với đó, toàn thành phố tập trung cho công tác dồn điền đổi thửa, đến nay đạt 79.183,1ha. Từ đó, đã hình thành nhiều vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung đem lại hiệu quả kinh tế cao, như: 101 vùng rau an toàn với quy mô từ 20ha trở lên; 154 cánh đồng diện tích lớn sản xuất lúa chất lượng cao với quy mô trên 100ha tại 86 hợp tác xã nông nghiệp của 14 huyện ngoại thành, cho giá trị thu nhập tăng thêm so với sản xuất lúa truyền thống từ 25 đến 30%; vùng sản xuất rau an toàn cho giá trị sản xuất từ 400 đến 500 triệu đồng/ha/năm; vùng trồng cây ăn quả với giá trị từ 0,5 đến 1 tỷ đồng/ha/năm; vùng trồng hoa, cây cảnh cho giá trị từ 0,5 đến 1,5 tỷ đồng/ha/năm; các vùng chăn nuôi tập trung xa khu dân cư với giá trị từ 1 đến 2 tỷ đồng/ha/năm; vùng nuôi trồng thủy sản cho giá trị từ 200 đến 300 triệu đồng/ha/năm.

Thực hiện định hướng phát triển theo Quy hoạch phát triển nông nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng năm 2030, Sở NN&PTNT đã trình UBND thành phố phê duyệt Quy hoạch Phát triển sản xuất lúa thành phố Hà Nội theo hướng bền vững giai đoạn đến năm 2020, trong đó, xác định đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa, mục tiêu giai đoạn 2016-2020 chuyển đổi khoảng 6.500ha diện tích gieo trồng lúa sang cây trồng khác và kết hợp nuôi trồng thủy sản.


Minh Huệ