Siết chặt quản lý, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm hệ thống công trình thủy lợi (20:17 19/10/2019)


HNP - Trong nội dung Công văn số 3462/SNN-TL, ban hành ngày 16/10, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp thủy lợi thành phố đôn đốc triển khai các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi.

Theo đó,  các doanh nghiệp thủy lợi thành phố tiếp tục thực hiện các nội dung được giao tại kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Luật Thủy lợi ban hành kèm theo Quyết định số 6485/QĐ-UBND, ngày 29/11/2018, của UBND thành phố. Tổ chức rà soát, triển khai ngay, kịp thời hạn các nội dung quy định của pháp luật đối với các tổ chức khai thác công trình thuỷ lợi.

Đối với các nội dung: Cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi; xây dựng phương án bảo vệ công trình thủy lợi, các doanh nghiệp thủy lợi rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện (bao gồm khối lượng và kinh phí) hoàn thành trong năm 2022, đặc biệt ưu tiên triển khai sớm tại các công trình hồ chứa nước, công trình đi qua địa bàn khu dân cư có tình trạng vi phạm cao. Kinh phí thực hiện từ nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi và nguồn vốn hợp pháp khác. Nếu vượt quá khả năng báo cáo Sở NN&PTNT để tổng hợp báo cáo UBND thành phố phê duyệt.

Đối với các nội dung: Xây dựng kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác khai thác công trình thuỷ lợi đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Nghị định 67/2018/NĐ-CP của Chính phủ; xây dựng quy trình vận hành công trình thủy lợi, các doanh nghiệp thủy lợi rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện (bao gồm khối lượng và kinh phí) hoàn thành việc đào tạo, xây dựng quy trình vận hành trước ngày 1/7/2021 để Sở tổng hợp báo cáo UBND thành phố phê duyệt.

* Trước đó, ngày 15/10, Sở NN&PTNT Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1924/QĐ-SNN, về kiểm tra đối với hoạt động sản xuất kinh doanh xả thải vào hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố.

Theo quyết định, Đoàn kiểm tra thuộc Sở NN&PTNT sẽ kiểm tra đối với hoạt động sản xuất kinh doanh xả thải vào hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố. Đối tượng kiểm tra: Các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh xả thải vào hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố. Hình thức kiểm tra: Theo kế hoạch đã được phê duyệt (hoặc đột xuất nếu phát hiện hành vi vi phạm đối với tổ chức hoặc cá nhân).

Trưởng đoàn kiểm tra và các thành viên Đoàn kiểm tra sẽ thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra và các văn bản pháp luật hiện hành. Trưởng đoàn kiểm tra có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, đề cương, tổ chức kiểm tra theo quy định của pháp luật và tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra với Giám đốc Sở NN&PTNT…


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t