NHCSXH thành phố phối hợp với các Hội đoàn thể đánh giá công tác ủy thác cho vay 9 tháng đầu năm 2019 (21:00 19/10/2019)


HNP - Ngày 18/10, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) và các Hội, đoàn thể gồm: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên CSHCM thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác ủy thác cho vay 9 tháng đầu năm.

Đến 30/9/2019, tổng dư nợ của NHCSXH thành phố là 8.037 tỷ đồng, trong đó, dư nợ ủy thác qua các Hội đoàn thể đạt 8.008 tỷ đồng, chiếm 99,6% tổng dư nợ; tăng 814 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng số hộ dư nợ là 233.009 hộ tại 7.480 Tổ Tiết kiệm và vay vốn, bình quân dư nợ 34 triệu đồng/hộ. So với đầu năm, dư nợ bình quân tăng 4 triệu đồng/hộ. Trong các Hội đoàn thể: Hội Phụ nữ quản lý dư nợ lớn nhất 4.518 tỷ đồng (chiếm 56% tổng dư nợ uỷ thác)với  3.926 Tổ TK&VV. Hội Nông dân Dư nợ 1.994 tỷ đồng (chiếm 25% tổng dư nợ uỷ thác), với 61.676 hộ vay thuộc 1.974 Tổ TK&VV. Hội Cựu chiến binh: Dư nợ 1.168 tỷ đồng (chiếm 15% tổng dư nợ uỷ thác) với 1.260 Tổ TK&VV. Đoàn Thanh niên dư nợ 328 tỷ đồng (chiếm 4% tổng dư nợ uỷ thác), với 320 Tổ TK&VV.

9 tháng đầu năm 2019, NHCSXH và HĐT các cấp đã bám sát mục tiêu nhiệm vụ, chương trình công tác và các văn bản đã ký kết, đặc biệt đã áp dụng đồng bộ các giải pháp để tăng trưởng nguồn vốn, triển khai cho vay kịp thời, có hiệu quả vốn tín dụng chính sách trên địa bàn.

Thông qua 17 chương trình tín dụng chính sách, nguồn vốn NHCSXH đã cho vay được trên 78 ngàn lượt hộ, trong đó: cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên 23 ngàn lượt hộ, cho vay GQVL trên 33 ngàn lượt khách hàng, góp phần thu hút trên 38 ngàn lao động; cho vay NS&VSMT gần 21 ngàn lượt hộ, hỗ trợ cải tạo và xây mới gần 42 ngàn công trình nước sạch, công trình vệ sinh môi trường nông thôn; hỗ trợ vốn trang trải chi phí học tập cho gần 1.000 HSSV có hoàn cảnh khó khăn… Vốn tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố.

Hội nghị đã thảo luận một số tồn tại, khó khăn trong công tác ủy thác và đề ra các giải pháp khắc phục, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong 3 tháng cuối năm.

Sau hội nghị, liên ngành phối hợp ban hành Thông báo kết luận giao ban giữa NHCSXH và các Hội đoàn thể thành phố gửi tới các đơn vị trực thuộc để thống nhất chỉ đạo và tổ chức thực hiện.


Thu Hiền


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t