Cụ thể hóa Quy chế hoạt động BCĐ Chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP nông, lâm, thủy sản (20:11 19/10/2019)


HNP - BCĐ Chất lượng vật tư và ATTP nông nghiệp thuộc Sở NN&PTNT Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1914/QĐ-BCĐ, ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ và Tổ giúp việc BCĐ Chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP nông, lâm, thủy sản.

Theo đó, Quy chế gồm 3 chương và 13 điều quy định nguyên tắc, trách nhiệm, chế độ làm việc, thông tin báo cáo, mối quan hệ công tác và một số hoạt động của BCĐ, Tổ giúp việc BCĐ, Cơ quan thường trực BCĐ chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP nông, lâm, thủy sản Sở NN&PTNT Hà Nội.

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nội là cơ quan thường trực của BCĐ dưới dự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng BCĐ. Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản phối hợp các thành viên, tổ giúp việc BCĐ, có trách nhiệm đảm bảo điều kiện hoạt động của BCĐ, sử dụng bộ máy của Chi cục để tổ chức thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực. Phối hợp với Văn phòng Sở NN&PTNT mời các sở, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, tổ chức liên quan tham dự các buổi họp, hội nghị của BCĐ và của Sở NN&PTNT.

Trưởng BCĐ chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội về toàn bộ hoạt động của BCĐ. Đồng thời, lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động của BCĐ. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và thành lập Tổ giúp việc BCĐ, triệu tập, chủ trì các cuộc họp đinh kỳ, đột xuất của BCĐ.

Còn Phó trưởng BCĐ chịu trách nhiệm trước Trưởng BCĐ về toàn bộ công tác triển khai thực hiện và quản lý điều hành công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP nông, lâm, thủy sản. Trực tiếp phụ trách công tác điều hành, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP nông, lâm, thủy sản trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của Sở.


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t