Xây dựng kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện CVĐ “Xây dựng Nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch” (05:01 18/10/2019)


HNP - Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Văn bản 4624/KHLT-SGDĐT-CĐN về kế hoạch tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Xây dựng Nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch” ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội giai đoạn 2015-2020.

Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu trên cơ sở tiêu chuẩn “Nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch”, các đơn vị tự đánh giá, nêu bật những kết quả đạt được trong việc thực hiện cuộc vận động có so sánh kết quả các năm, giai đoạn 2015 – 2020. 
 
Sở GD&ĐT phối hợp với Công đoàn Giáo dục Hà Nội xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Xây dựng nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch” trong toàn Ngành. 
 
Ngoài ra, Sở cũng yêu cầu các đơn vị và cụm trường trực thuộc Sở GD&ĐT phối hợp với chính quyền tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân là nhà giáo và học sinh tiêu biểu thực hiện tốt cuộc vận động của đơn vị. Các phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các đơn vị cơ sở tiến hành tổng kết cuộc vận động; tổ chức Hội nghị tổng kết cuộc vận động và biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân là nhà giáo và học sinh tiêu biểu cấp quận, huyện, thị xã. Thời gian tổ chức vào trước tháng 3 năm 2020.

Quỳnh Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t