100% hồ sơ đăng ký được tiếp nhận, xử lý, phê duyệt trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã (09:26 17/10/2019)


HNP - Đó là một trong những kết quả triển khai luật và các văn bản hướng dẫn về phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Triển khai thực hiện pháp luật và chính sách phát triển kinh tế tập thể, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 3570/UBND-KT ngày 20/8/2019 về nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước đối với khu vực kinh tế tập thể. Đồng thời, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị đầu mối chủ trì, phối hợp với các quận, huyện, thị xã để thực hiện việc chuyển đổi dữ liệu đăng ký của hợp tác xã (HTX). Đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện xong việc cập nhật, chuyển đổi dữ liệu HTX do Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở cấp giấy chứng nhận trước đây cho 128 HTX. Các quận, huyện, thị xã đã khẩn trương thực hiện việc chuyển đổi dữ liệu.

Việc sử dụng hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký HTX có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện nay, 100% hồ sơ đăng ký HTX, liên hiệp HTX trên địa bàn thành phố đã được tiếp nhận, xử lý, phê duyệt trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký HTX.

Đáng chú ý, UBND thành phố đã ban hành quyết định về kế hoạch triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả đến năm 2020 trên địa bàn thành phố; cùng với đó ban hành danh mục sản phẩm quan trọng trong nông nghiệp cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm...

HĐND thành phố cũng đã ban hành Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND, ngày 8/7/2018, về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển HTX, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội, trong đó có các đơn vị HTX.

Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục chỉ đạo triển khai đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn từ nay đến 2020; triển khai thi hành Luật HTX năm 2012…


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i mã b?o m?t