Hướng dẫn hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà đối với cựu Thanh niên xung phong thành phố Hà Nội (15:20 16/10/2019)


HNP - Ngày 4/10, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có Văn bản số 3264/SLĐTBXH-NCC hướng dẫn việc thực hiện Quyết định số 4612/QĐ-UBND, ngày 28/8/2019, của UBND Thành phố hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà đối với cựu Thanh niên xung phong thành phố Hà Nội.

Theo đó, về đối tượng và điều kiện hỗ trợ: Là cựu thanh niên xung phong có tên trong danh sách kèm theo Quyết định 4612/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện quản lý. Đang sinh sống và có đăng ký hộ khẩu thường trú tại nhà ở có một trong các tiêu chí sau: Nhà ở bị hư hỏng nặng phải phá đi xây dựng lại nhà ở mới; Nhà ở bị hư hỏng, dột nát cần phải sửa chữa phần khung - tường và thay mới mái nhà.

Sau khi được hỗ trợ, các hộ tự xây dựng nhà ở mới hoặc sửa chữa, nâng cấp nhà ở, bảo đảm tiêu chuẩn "3 cứng" đối với nhà xây mới (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng) và bảo đảm tiêu chuẩn "2 cứng" đối với nhà sửa chữa (khung - tường cứng, mái cứng), có tuổi thọ từ 10 năm trở lên.

Về mức hỗ trợ, đối với trường hợp nhà ở bị hư hỏng nặng phải phá dỡ xây mới nhà ở: Hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ; Đối với trường hợp nhà ở bị hư hỏng, dột nát cần phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở: Hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ.

Hồ sơ hoàn công về hỗ trợ nhà ở bao gồm: Đơn đề nghị hỗ trợ của cựu thanh niên xung phong; Sổ hộ khẩu (bản photo); Bản sao một trong các giấy tờ chứng nhận là cựu thanh niên xung phong hoặc xác nhận của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội đang quản lý đối tượng cựu thanh niên xung phong; Hồ sơ nhà ở, đất ở của hộ cựu thanh niên xung phong (giấy tờ hợp pháp liên quan đến nhà ở, đất ở đang sử dụng); Ảnh chụp hiện trạng nhà ở đề nghị hỗ trợ; Biên bản kiểm tra hiện trạng nhà ở của từng đối tượng có đơn đề nghị hỗ trợ nhà ở; Biên bản họp xét duyệt và công văn đề nghị của UBND cấp xã; Biên bản xác nhận xây dựng, sửa chữa nhà ở hoàn thành đưa vào sử dụng; Các chứng từ giải ngân nguồn vốn hỗ trợ.


Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t