Hiệp thương cử 65 người tham gia Ủy ban Hội LHTN thành phố khóa VII (14:34 16/10/2019)


HNP - Sáng 16/10, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024, tiếp tục họp phiên thứ hai.

Các đại biểu biểu quyết hiệp thương bầu Ủy ban Hội LHTN TP khóa VII


Trong phiên họp thứ hai, Đại hội Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội khóa VII đã tiến hành các nội dung: Tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị của Ủy ban Hội thành phố khóa 6 trình tại Đại hội 7, tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên lần thứ 8; hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội LHTN thành phố khóa 7, Ban Kiểm tra Hội LHTN thành phố Hà Nội khóa 7 nhiệm kỳ 2019 - 2024, chọn cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024 và chương trình giao lưu “Thanh niên Thủ đô với văn hóa ứng xử”.
 
Mở đầu phiên làm việc sáng, đại hội đã nghe tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị của Ủy ban Hội LHTN thành phố khóa 6 trình tại Đại hội 7, tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hôi toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên lần thứ 8.
 
Theo đó, sau khi nhận được dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam Thành phố lần thứ 7, nhiệm kỳ 2019 - 2024, các cơ sở Hội trực thuộc đã triển khai và hướng dẫn tới các cơ sở Hội, CLB trực thuộc, các tổ chức thành viên tập thể của Hội và đông đảo hội viên, thanh niên Thủ đô tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam Thành phố lần thứ 8. Từ ngày 1/4/2019 đến nay, dự thảo văn kiện đã được các đơn vị, cơ sở Hội chủ động triển khai tới cán bộ, hội viên với 70 hội nghị, 230 diễn đàn và hơn 300.000 lượt cán bộ, hội viên, thanh niên tham gia.
 
Các đại biểu dự đại hội
 
Đại hội cũng nghe trình bày báo cáo kiểm điểm của Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố, nhiệm kỳ 2014-2019. Trong 5 năm qua, với khẩu hiệu: “Thanh niên Hà Nội bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, tình nguyện vì Thủ đô và đất nước giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 2019 có bước phát triển mới, đi vào chiều sâu, có sự chuyển biến tích cực trong toàn hệ thống, chất lượng tổ chức được củng cố, kiện toàn và nâng cao một bước, mang lại kết quả cụ thể.
 
Với chức năng là cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa 2 nhiệm kỳ Đại hội, Ủy ban Hội LHTN Thành phố đã nghiên cứu, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng, từng năm; từ đó, xây dựng những chủ trương, biện pháp, quyết định chương trình công tác sát với thực tiễn và phù hợp với các cấp Hội; công tác thi đua khen thưởng được triển khai bài bản, khoa học, kịp thời, công khai, tạo động lực quan trọng để xây dựng tổ chức Hội ngày càng phát triển.
 
Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn các Hội và Câu lạc bộ được Ủy ban Hội quan tâm, chỉ đạo quyết liệt như: Tổ chức Đại hội Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội; Đại hội Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội; kiện toàn Hội Nghệ sỹ trẻ, Hội MC Trẻ; Hội Thanh niên tình nguyện. Đồng thời, thành lập mới các hội, câu lạc bộ sở thích như Câu lạc bộ Kiến tạo địa cầu.
 
Có thể khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Hội đã xác định, xây dựng và phát triển nhiều mô hình đoàn kết, tập hợp thanh niên có hiệu quả, tạo nên sức lan tỏa của phong trào Hội đối với hội viên, thanh niên. Thông qua hoạt động của các hội, CLB đã tập hợp, đoàn kết lực lượng thanh niên, tổ chức các chương trình, hoạt động nhằm chăm lo, hỗ trợ cho hội viên, thanh niên; giáo dục, bồi dưỡng hội viên, thanh niên trở thành những công dân Thủ đô gương mẫu; phát huy tính tích cực của hội viên thanh niên trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Thủ đô và đất nước.
 
Cũng trong phiên làm việc sáng nay, Đại hội đã thống nhất hiệp thương chọn cử 65 người tham gia Ủy ban Hội khóa VII; cử 5 người vào  Ủy ban Ban Kiểm tra Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội khóa 7 và 33 người đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII.
 
* Trước phiên họp thứ hai, đoàn đại biểu thanh niên tại Đại hội Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã tới dâng hoa, báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và vào Lăng viếng Bác.
 
Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, UVBTV Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội thay mặt các đại biểu đã báo cáo kết quả công tác, phấn đấu, rèn luyện và những thành tích đã đạt được của thanh niên Thủ đô trong thời gian qua.
 
Đoàn đại biểu dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 vào Lăng viếng Bác
 
Trước anh linh của Người, các đại biểu thanh niên nguyện học tập và làm theo tấm gương của Bác, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, “dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn” để hình thành thế hệ thanh niên có phẩm chất tốt đẹp, có tri thức, có khí phách và quyết tâm hành động thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh, hiện đại”...

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t