Tháng 10, kiểm tra 1.680 lượt cơ sở về ATTP sản phẩm động vật (13:52 15/10/2019)


HNP - Đó là kết quả thanh tra, kiểm tra, phối hợp trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội trong công tác quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) sản phẩm động vật tháng 10/2019.

Theo đó, trong tháng 10, trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã của thành phố, các Trạm Chăn nuôi và Thú y Hà Nội đã phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành của các quận, huyện, thị xã thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực: Phòng, chống dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, kinh doanh thuốc thú y và sản xuất thức ăn chăn nuôi. Kết quả đã thanh tra, kiểm tra 540 buổi với số lượt cơ cở được thanh tra, kiểm tra là 1.680 lượt cơ sở. Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, cơ quan chức năng đã xử lý vi phạm hành chính 72 trường hợp, trong đó: Cảnh cáo 19 trường hợp; tiêu hủy sản phẩm của 10 trường hợp gồm 18 con gia cầm, 29kg thịt lợn, 27 lọ, 79 gói, 418 ống thuốc thú y; liên ngành các địa phương đã xử phạt vi phạm hành chính 43 trường hợp gần 89,5 triệu đồng.

Trong giải quyết TTHC cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, trong tháng 10, cơ quan chức năng thành phố đã tiếp nhận 5 hồ sơ, trong đó, đã giải quyết xong 4 hồ sơ, hồ sơ còn lại đang giải quyết. Còn về kết quả kiểm tra, đánh giá, phân loại cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp và cấp GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP, trong tháng 10, cơ quan chức năng thành phố đã thẩm định, xếp loại 4 cơ sở (sơ chế, bảo quản, kinh doanh sản phẩm động vật), kết quả 4 cơ sở xếp loại B; thẩm định định kỳ đối với 2 cơ sở đã được cấp GCN ATTP, kết quả, 2 cơ sở cơ bản duy trì được các điều kiện bảo đảm ATTP, xếp loại B; cấp GCN cho 4 cơ sở cơ bản đáp ứng các yêu cầu về điều kiện đảm bảo ATTP…

So với tháng 9/2019, số lượt kiểm tra trong tháng 10 tăng 31,39%; số lượt cơ sở được kiểm tra tăng 0,66%... Công tác thanh tra, kiểm tra tập trung chủ yếu trong lĩnh vực kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, ATTP và phòng, chống dịch bệnh.


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t