Xử lý dứt điểm trường hợp nuôi cá lồng trên sông, neo đậu tàu thuyền, bè mảng vi phạm công trình đê điều (13:53 15/10/2019)


HNP - Trong nội dung Công văn số 1615/CCĐĐ-QL, ban hành ngày 11/10, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã siết chặt quản lý nuôi trồng thủy sản lồng bè trên sông thuộc địa bàn thành phố.

Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội cho biết, thông qua công tác quản lý, hiện trên một số tuyến sông thuộc địa bàn thành phố đã và đang diễn ra hoạt động nuôi cá lồng bè trên sông Đà thuộc địa bàn huyện Ba Vì; trên sông Hồng thuộc địa bàn các quận, huyện: Ba Vì, Thanh Trì, Gia Lâm, Hoàng Mai; trên sông Đuống thuộc địa bàn quận Long Biên và huyện Gia Lâm....

Đặc biệt, trên địa bàn huyện Ba Vì xảy ra các hành vi neo đậu tàu thuyền, lồng bè cá vào công trình kè khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền là vi phạm: Khoản 10 Điều 7 Luật Đê điều; Khoản 4 Điều 12 Luật Phòng chống thiên tai và trái với quy định tại Điều 25 Luật Đê điều làm ảnh hưởng đến ổn định, an toàn công trình đê điều; ảnh hưởng đến dòng chảy và không gian thoát lũ của các tuyến sông; làm gia tăng rủi ro thiên tai.

Theo Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội, hoạt động nuôi trồng thủy sản lồng bè trên sông thuộc địa bàn thành phố nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển nuôi trồng thuỷ sản, góp phần tạo công ăn việc làm và phát triển kinh tế, xã hội là cần thiết. Tuy nhiên, phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đê điều, phòng chống thiên tai và các quy định pháp luật khác có liên quan; đồng thời phải đảm bảo an toàn, nhất là vào mùa lũ. Vì vậy, Chi cục đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã có tuyến sông chảy qua: Xử lý dứt điểm các trường hợp nuôi cá lồng trên sông, neo đậu tàu thuyền, bè mảng trong phạm vi công trình đê điều... khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Bên cạnh đó, các quận, huyện, thị xã yêu cầu, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản lồng bè trên sông hoàn thiện các thủ tục cấp giấy phép theo quy định và phải thực hiện các giải pháp để không làm gia tăng rủi ro thiên tai. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân biết và thực hiện theo đúng quy định của Luật Đê điều, Luật Phòng, chống thiên tai và các văn bản pháp luật có liên quan. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất bãi sông, bờ sông và diện tích mặt nước sông đảm bảo sử dụng hiệu quả, đúng mục đích và không để vi phạm mới phát sinh.


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t